Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zasielateľstvo Armovacie práce Výroba nástrojov Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a spracovanie betonárskej ocele Sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť Podnikanie v činnosti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečné Mechanická úprava ...

Vydavateľské činnosti Montáž káblových rozvodov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Služby súvisiace s činnosťou databánk Výroba elektrických strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba kancelárskych strojov a ...

Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia Kompletizácia výpočtovej trechniky v rozsahu bezpečného napätia Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Výroba elektrických strojov a prístrojov a elektronických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Výroba videa Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie datových služieb Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti autora Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Databanky Výskum a vývoj Elektroinštalácie Činnosť knižníc Vydavateľské činnosti Výroba strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Výroba elektrických zariadení Oprava domácich elektrospotrebičov Projektovanie elektrických zariadení Prenájom motorových plavidiel a lodí Spracovanie dát a súvisiace činnosti Iná vedľajšia činnosť ...

Baliace činnosti Zásielkový predaj Diskotekárska činnosť Vydavateľské činnosti Vydávanie kníh a novín Prenájom hnuteľných vecí Činnosť knižníc a múzeí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej ...

Výroba videa Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu ...

Stolárska výroba Reklamná činnosť Výroba výrobkov z plastov Vykonávanie vodných stavieb Stavba vodovodov a kanalizácii Prevádzkovanie múzeí a galérií Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod so zmiešaným tovarom Vykonávanie priemyselných stavieb Montáž a zariaďovanie interiérov Prevádzkovanie športových zariadení Služby knižníc ...

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Správa registratúrnych záznamov Administratívne a sekretárske práce Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kurzov,školení a vzdelávacích aktivít Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu,výroby a ...