Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejnou vzdělávací institucí, která svým studentům nabízí možnost získat titul Bc. a Ing. v oblastech ekonomiky, personalistiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky. Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v ...
Služby: -vyšší odborná škola -střední zemědělská škola. Vzdělávací nabídka: Agropodnikání- 4 letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením: - péče o životní prostředí - chov koní - využití a prodej zemědělské techniky - zahradní a krajinářské úpravy Ekonomika a podnikání - 4 letý studijní obor zakončený ...

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 nabízí kvalitní středoškolské vzdělání v různých oborech, které jsou vhodné pro chlapce i dívky. Studium na naší škole je zakončeno výučním listem, maturitní zkouškou či absolutoriem. Učební obory: - denní forma studia, 3 roky - studium ...

Vyšší odborná škola a střední škola Sezimovo Ústí poskytuje komplexní střední a vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Součástí školy je Vzdělávací středisko (VS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce další vzdělávání formou rekvalifikací, kurzů, školení, ...

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola je státní školou založenou v roce 1963. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem. Je jednou z největších škol v jihočeském regionu. Nabízí vzdělání v oborech ...

Jihočeská univerzita: - biologická fakulta - pedagogická fakulta - teologická fakulta - zdravotně sociální fakulta - fakulta zemědělská.

Služby: -vysoká škola -katedra ekonomiky -katedra techniky cestovního ruchu.

Služby: -vyšší odborná škola ekonomická -bankovnictví -účetnictví -obchodní akademie.

Služby: -vyšší odborná lesnická škola -střední odborná škola.

Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola: -studijní obory -tvorba nábytku -dřevěné konstrukce.

Služby: Škola nabízí vyšší odborné studium v oborech. Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a restaurování kovů.

Vyšší odborná a střední průmyslová škola: -strojírenství -řízení jakosti ve strojírenství -technické lyceum.

Studijní obory: -diplomovaná všeobecná sestra - denní -diplomovaný zdravotnický záchranář - denní kombinovaná forma.

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola. Střední škola. Domovy mládeže: -Zlatá stezka 139, Prachatice, tel.:388316573 -Zahradní 101, Prachatice, tel.:388311018.

Služby: -vyšší odborná škola -střední průmyslová škola. Studijní obory: -strojírenství -technické lyceum -obalová technika -technik kvality ve strojírenské výrobě a službách.

Služby: -vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managmentu. Ústav regionálního managmentu. Rekvalifikace. Kulturní činnost. Nadace fakulty regionálního managmentu.