Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Pohostinská činnosť; Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Šírenie diela so súhlasom autora; Fotokopírovanie a rozmnožovacie služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach po triedu 3;