Stomatologické ordinace nabízí komplexní péči o chrup. Tato péče zahrnuje pravidelné prohlídky, dentální hygienu, odstranění zubního kamene, léčbu zubních kazů, bělení chrupu, čištění kanálků, ale také zubní implantáty či akutní ošetření bolestivých zubů.

Ordinace zubního lékaře DentalLive s.r.o., Praha
V naší moderně vybavené stomatologické ordinaci DentalLive s.r.o. poskytujeme profesionální preventivní, léčebnou, záchovnou i estetickou péči o Váš chrup. Používáme nejmodernější vyšetřovací postupy a přístrojovou techniku, díky kterým můžeme zdokumentovat, navrhnout a vysvětlit Vám ideální řešení daného problému s chrupem.
Ordinace zubního lékaře DentalLive s.r.o., Praha
Upratovacie služby Dopravná zdravotná služba Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Pranie a chemické čistenie textilných a ...

Záložne Baliace činnosti Spracovanie údajov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Prevádzkovanie kúpaliska Prenájom hnuteľných vecí Montáž a demontáž nábytku Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie školení a kurzov Prevádzkovanie neverejného ...

Faktoring a forfaiting Upratovací a čistiaci servis Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizácie kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských ...

Zubná technika Dopravná zdravotná služba

Faktoring Forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za ...

Aranžérske práce Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, seminárov, kurzov, spoločenských a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Finančný leasing Zásielkový predaj Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Dopravná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prenájom dopravných zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vydavateľské činnosti Výskum trhu a verejnej mienky Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti predmetu ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a ...

Donášková služba Prenájom hnuteľných vecí Organizovanie kurzov, školení a seminárov Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Grafické práce Upratovacie služby Kopírovacie služby Prevádzka galérií Fotografické služby Vedenie účtovníctva Zhotovovanie www stránok Oprava hudobných nástrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom ...

Marketing a manažment Organizovanie kurzov, školení a prednášok Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie športových zariadení Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie kurzov, školení a prednášok Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Zubná technika Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Manipulácia s kovovým odpadom Maliarske a natieračské práce Úprava odpadu, nakládka odpadu Výroba nealkoholických nápojov Stáčanie prírodných a minerálnych vôd Výroba bytových a interiérových doplnkov Ubytovacie služby ...

Zámočníctvo Upratovacie služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie diskoték Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom biliardových stolov a príslušenstva Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v ...

Skladovanie Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Prenájom ...