Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou
Farma Holešov, s.r.o.
Ovocné a okrasné školky Kukla

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou
Farma Holešov, s.r.o.
Ovocné a okrasné školky Kukla

Zemědělství vyžaduje kromě přírodních a umělých hnojících přípravků i vhodnou techniku, tedy traktory, postřikovače, secí stroje, sklízecí techniku, přípravky a další. V rámci lesnictví jsou potřeba lesní sazenice a myslivecká či lesnická technika.

Ovocné a okrasné školky Kukla
Ovocné a okrasné školky Kukla mají na českém trhu cca 50ti letou tradici. Pěstujeme a prodáváme ovocné a ovocno-okrasné stromky včetně drobného ovoce jako je například angrešt, rybíz, maliny, ostružiny, malino-ostružiny, borůvky, vinná réva a další. Všechny naše výpěstky splňují požadavky Státní rostlinnolékařské správy a jsou opatřeny úřední ...
Ovocné a okrasné školky Kukla
Podnikateľské poradenstvo Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu s vyššie uvedenými tovarmi Veľkoobchod - kozmetické výrobky, zelenina a ovocie Veľkoobchod - poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, palivá, rudy, kovy, chemikálie, drevo, stavebný materiál, stroje, priemyselné zariadenia, zariadenia pre ...

Predaj obuvi Predaj kozmetiky Krajčírske práce Predaj textilu a odevov Sprostredkovanie obchodu Predaj na trhoch a ambulantný predaj Sprostedkovanie opatrovateľskej služby Prevádzanie strojných poľnohospodárskych činností Obchodná činnosť v oblasti potravín, ovocia a zeleniny Obchodná činnosť v oblasti priem.a spotr.tov. a elektroniky

Baliaca činnosť Prevádzka malých plavidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba krmiva pre psov a mačky Prevádzka športových zariadení Prenájom vodných dopravných prostriedkov Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Skladovanie Prenájom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske práce Nákup a predaj prípravkov na ochranu rastlín Nákup a predaj semien a záhradkárskych potrieb Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na ...

Prenájom hnuteľného majetku Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Služby vykonávané poľnohospodárskymi mechanizmami Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom

Vedenie účtovníctva Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zámočníctvo Prípravné práce pre stavbu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Výroba a montáž technologických zariadení Spostredkovanie obchodu s papierenským ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprostredkovateľská činnosť Obchodná činnosť - veľkoobchod s potravinami,kožiarskymi, papierenskými,hutníckymi,železiarskymi,elektronickými,elektro- technickými,sklárskymi,keramickými,drevospracujúcimi,stavebnými, chemickými,automobilovými výrobkami,poľnohospo- dárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby,zariadením, technickými potrebami a ...

Výroba kŕmnych zmesí Chov vybraných druhov zvierat Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Výroba veterinárnych nástrojov a pomôcok Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie kozmetického salónu pre zvieratá Výroba, distribúcia a požičiavanie videa a audia Skladovanie ( s výnimkou prevádzkovania verejného skladu) Prenájom strojov, prístrojov a zariadení výpočtovej techniky Organizovanie kultúrnych, spoločenských ...

Upratovacie služby Podnikatelské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba a predaj hnojív Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba kŕmnych zmesí Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi Poskytovanie služieb súvisiacich so ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie salónu pre psov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výroba, požičiavanie ...

Inseminácia Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Činnosť podnikateľských, ...

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Obchod so starožitnosťami Prenájom motorových vozidiel Hotelové služby pre zvieratá Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie salónu pre psov Reklamná a propagačná činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Maloobchodná činnosť so zvieratami Rozvoj ...

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť so zvieratami Konzult.,porad.,činnosť v obl.prod.živ.a rast.pôvodu,zvierat Obchod.činnosť s produktami živočíšneho a rastlinného pôvodu Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Chov vybraných druhov zvierat Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo za účelom jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Inseminácia Zásielkový predaj Donášková služba Faktoring a forfaiting Skladovanie neverejné Veterinárna asanácia Výstavnícka činnosť Vydavateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Komisionálny nákup a predaj tovaru Prevádzkovanie hotela pre zvieratá Čistenie budov a upratovacie práce Dezinfekcia, ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Hubenie škodlivých ...

Fotografické služby Administratívne práce Veľkoobchod a maloobchod Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie odborných seminárov Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych, spoločenských ...