Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Lesy Mladá Boleslav, a.s. Výkup a prodej dřevní hmoty
Naše společnost Lesy Mladá Boleslav, a.s. se zabývá: - těžbou dřeva - lesní dopravou - výrobky ze dřeva - silniční a nákladní dopravou - lesní školka - nakládáním se sazenicemi, semeny a jinými lesními dřevinami - lesní hospodář.
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Firma IFER je výzkumná organizace, která se zabývá řešením lesnicky zaměřených výzkumných projektů. Těžiště našich aktivit spočívá v lesnictví na všech jeho úrovních - provozování lesů, plánování lesního hospodářství, monitorování lesních rezervací, lesnická politika a mnoho dalších. Z dlouhodobého hlediska se zabýváme také otázkou globálního ...
Příspěvková organizace Technické služby města Úvaly byla zřízena za účelem zabezpečení záležitostí, které jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Předmětem činnosti navazujícím na náš hlavní účel je provozování vodovodu a kanalizace, svoz odpadů, zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby ...

Prodej - dřevo Kácení stromů - přibližování dřeva s koňmi vyvážecí souprava KESLA

Lesnictví, lesnická činnost: - výsadba lesních porostů - ošetřování stromků, ožin - správa lesních majetků - odborné poradenství - dodávky palivového dříví

Služby: - ochrana životního prostředí - ochrana lesa - poradenství v odchovu ryb a rybníkářství

Sklad palivového dříví a dřevěných briket.

Činnost: - těžba a přibližování dřeva - pěstební práce - výroba palivové a krbové dřevo.

Zemědělství, chov: - masný skot Lesnictví, myslivost: - honitba - prodej palivového dřeva, dříví - prodej vánočních stromků - prodej kulatiny

Poskytováni služeb pro zemědělství, rybnikářství, lesnictví a myslivost, kácení stromů. Přípravné a dokončovací práce stavební.

Lesnická činnost: - pěstební práce - obnova lesa - probírky, prořezávky - správa lesa - nákup, prodej dřeva.

Lesní a okrasné školky - pěstování sazenic lesních dřevin - pěstování stromů a okrasných dřevin pro zahrady a městskou zeleň - zahradní a krajinná tvorba, od projektů až po realizace zahrad a parků.

Lesnictví - pěstební činnost - těžební činnost. Prodej štípaného palivového dřevo.

Činnost: - riziková kácení - lesní práce - těžba a odvoz dřeva

Firma provádí: - veškeré lesnické práce (těžební, pěstební, ochrana lesa) - zajištění správy lesních porostů - výkup dřeva nastojato - výkup lesních porostů(možná platba v hotovosti) - likvidace i jednotlivých stromů (ořech, javor) - prodej kulatiny (SM, BO, DB, BK, OL, TL) - prodej štípaného palivového dřeva - výroba, prodej ...

Prodej: - krbové dříví řezané a štípané - palivové dříví v kuláčích a štěpinách - krbové dříví balené v bednách - pytle s krbovým dřívím a s podpalovacími třískami - dřevěné brikety - dřevěné uhlí Činnost v oborech: - lesnictví - zpracování dříví - obchodní činnost

Dřevařská pila Výroba, prodej - brikety z biomasy určené pro spalování v kamnech a kotlích v domácnostech - štípané palivové dřevo Údržby a opravy - rybníky Zámek Pěstování - lesnické práce - myslivost Chov - ryby Kapr Obecný Zemědělská činnost - rostlinná výroba-pěstování - řepa - obiloviny

Lesní hospodářství - pěstební činnost - služby v oblasti ochrany lesa - celoplošné aplikace chemických přípravků - poradenskou činnost.

Služby: - těžba a zpracování dřeva - pěstební činnost

Typtům statek - vypracování dotačních projektů, dotační poradenství - odborný lesní hospodář.

Činnost: - správa lesů - dendrologické posudky - přesazování vzrostlých stromů - aukce dřeva. Prodej: - palivové dřevo.

Činnost: - chov a prodej ryb - rybníkářství - provozování sportovního rybolovu

Řešení problematiky technologií v oblasti ochrany rostlin. Hlavní zaměření: - lesní hospodářství - školkařství - ovocnářství - okrasné zahradnictví - komunální sféra.

Lesnické práce: - výstavba lesních oplocenek, posedů - vyvážení dřeva, klestu z lesa.

Obora Rekow - chovná zvěř daněk, muflon, jelen lesní, jelen sika dybowského, kozorožec iberský, kozorožec horský, bezoár a paovce hřivnatá - ubytování, možnost rybolovu, lukostřelba a další aktivity.