Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Radhošťtrans, s.r.o. - plantáž vánočních stromků a jejich prodej
Firma Radhošťtrans, s.r.o. se zaměřuje na pěstování a prodej vánočních stromků na rozsáhlé plantáži ve Stříteži nad Bečvou. Provozujeme velkoobchodní i maloobchodní prodej řezaných či kontejnerových stromů. Po celý rok se pečlivě staráme o všechny stromy. Pěstujeme především kavkazské jedle a smrky. Dodáváme do obchodů i ozdobnou klest. ...
Radhošťtrans, s.r.o. - plantáž vánočních stromků a jejich prodej
Pronájem - nebytové a skladové prostory. Chov, porážka, porcování, velkoobchod, maloobchod - drůbež - drůbež celá i porcovaná. Rostliná výroba. Lesnická činnost.

Činnost: - zemědělská, lesnická rekultivace - údržby zeleně - hydroosev - ořez stromů, rizikové kácení - pěstební činnost v lesích

Práce: - údržba zeleně - výsadba zeleně - lesnictví - zalesňování

Dřevěné a dřevařské výrobky. Lesnictví. Zemědělské stroje a zařízení.

Práce: - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3, 5 t celkové hmotnosti - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - přípravné práce pro stavby - poskytování služeb pro ...

- pěstování lesa - těžba dřeva

Technické služby Zahradnictví Lesnictví - myslivost Rybníkářství Zemědělská činnost

Myslivost Rostlinná výroba

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Překladatelská a tlumočnická činnost -Poskytování technických služeb -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Hostinská činnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování technických služeb -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Výroba hnojiv -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Přípravné ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -Výroba koksu, ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Sladkovodní akvakultura Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Podpůrné činnosti pro lesnictví Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Zprostředkování velkoobchodu

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování technických služeb -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Velkoobchod a maloobchod -Výroba a zpracování skla -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Poskytování ...

Chov jiného skotu a buvolů Sladkovodní akvakultura Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Podpůrné činnosti pro lesnictví

Smíšené hospodářství Pěstování plodin jiných než trvalých Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Lesnictví a těžba dřeva

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -Zprostředkování obchodu a služeb -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a ...

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba brusiv a ostatních ...