Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Zemědělské družstvo Smilovy Hory
Zemědělské družstvo hospodaří na 1154 ha zemědělské půdy, z toho 859 ha orné půdy a a zbývající 295 ha tvoří trvalé travní porosty. Obhospodařované pozemky se rozkládají celkem v 6 katastrálních území obcí - Smilovy Hory, Stojslavice, Radostovice, Malý Ježov, Velký Ježov a Těchobuz II. V rámci živočišné výroby se zaměřujeme výhradně na chov ...
ZP Hospříz, a.s. je transformací z původního družstva a zaměřuje se na rostlinou a živočišnou výrobu.

Farma: - rostlinná a živočišná výroba Pěstování: - obiloviny - olejniny - brambory. Chov, prodej: - býci.

Společnost ZEMCHEBA, s.r.o. se zabývá zpracováním ovoce, živočišnou výrobou, rostlinou výrobou, vlastním pěstováním v ovocných sadech, sušením drůbežího separátu, který se využívá jako komponent pro granule pro psy. Ovoce pěstujeme na celkové ploše 234, 39 ha a zásobujeme celý region jihozápadních Čech čerstvým ovocem mírného pásma. Rostlinná ...

Zemědělské družstvo Hříšice se věnuje rostlinné i živočišné výrobě. Do naší produkce patří zejména mléko, obiloviny a řepka. Provozujeme vlastní bioplynovou stanici a fungujeme také jako školní podnik pro Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice. Rostlinná výroba: - obiloviny, obilí - pšenice, ječmen, žito - řepka. Živočišná ...

Jahodová plantáž: - pěstování jahod - samosběr jahod. Rostlinná výroba: - mák, kmín, len olejný.

Zemědělské družstvo Kunžak se nachází v okrese Jindřichův Hradec a v současné době hospodaří na 2500 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se na pěstování, brambor, pšenice, řepky a také sílážní kukuřice. V rámci živočišné výroby se zabýváme chovem hovězího dobytka a prasnic. Sídlíme na adrese Střížovická 420, Kunžak. Zemědělské družstvo, ZD: - ...

Zemědělská výroba - rostlinná a živočišná výroba - chov skotu, výkrm prasat, brojlerů a krůt.

Farma, chov: - prasata - masný skot - ovce Pěstování, prodej: - ovoce - višně - jablka - švestky - obilí - řepka Služby s pařezovou frézou.

Soukromý zemědělec Petr Toman se zabývá zejména rostlinnou výrobou, která je zaměřena na pěstování brambor, pšenice a řepky. Naleznete nás na jihu Čech v obci Mladějovice. Zemědělská výroba: - pšenice - řepka - brambory. Dodáváme stálým odběratelům i novým zájemcům.

Prodej: -obiloviny, olejniny -řepka olejná -krmné směsi a koncentráty -jedy, žíraviny, pesticidy -hospodářské potřeby -rostlinné výrobky -řepka -agrochemikálie. Provozovna: -Hospodářské potřeby Husinec -tel.: 388331217, 606469617

Pěstování: -pšenice, řepka -kukuřice Chov: -krávy Bioplynová stanice.

Služby: -zemědělství -rostlinná výroba -živočišná výroba -chov prasat -chov drůbeže, brojleři -líhně, kuřata. Maloobchod, prodej: -agrochemie, hnojiva.

Zemědělská výroba: -chov skotu, prasat -pěstování obilovin a řepky olejné.

Služby: -zemědělství -rostlinná výroba -živočišná výroba.

Zemědělská výroba: -obilí potravinářské, krmné luštěniny a majoránka -hovězí dobytek. Služby-řemeslo: -zakázková dřevovýroba pro opravy historických objektů.

Zemědělská rodina: -krmné plodiny -jetel, kukuřice -obiloviny -řepka -mák -hořčice -chov mléčného skotu - červenostrakatý.

Služby: -rostlinná výroba -řepka, oves bezpluchý, potravinářská pšenice, ječmen ozimý -živočišná výroba -porodna prasnic, prodej selat -výroba mléka -nákladní silniční motorová doprava Výroba, prodej: -přírodní hnojivo ZAHRADNÍČEK -organické přírodní hnojivo.

Zemědělství: -živočišná výroba -chov prasat -rostlinná výroba -obiloviny -pšenice, ječmen, řepka.

Výroba: -rostlinná prvovýroba -živočišná -vepři, skot.