Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Vodní hospodářství. Správa vodních toků. Správa, ochrana: -povrchové, podzemní vody -povodí -sledování stavu koryt řek a pobřežních pozemků -pečování o koryta vodních toků -provoz a údržba vodních děl v korytech vodních toků -příprava a zajištění úprav koryt vodních toků -odstraňování havárií.

Závod Dyje. Vodní hospodářství. Správa, ochrana: -vody povrchové a podzemní.

Provoz a správa vodních toků. Závod Dyje.

Závod Střední Morava. Služby: -správa a údržba vodních toků.

Povodí Moravy. Závod Střední Morava. Správa vodních toků.

Povodí řeky Morava, závod Střední Morava Provoz, využití vodních toků.

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství.

Služby, prodej: -restaurace -pohostinství -řeznictví -chov, prodej ryb -výkup zvěřiny -prodej zvěřiny -pronájem chaty. Provoz Střelnice pod Novým Hájem.