Provoz vodních toků

(záznamy 1/25 z 77)  strana 1 / 4

Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Jiří Sternberg

Jiří Sternberg

Dřevařská pila Výroba, prodej - brikety z biomasy určené pro spalování v kamnech a kotlích v domácnostech - štípané palivové dřevo Údržby a opravy - rybníky Zámek Pěstování - lesnické práce - myslivost Chov - ryby Kapr Obecný Zemědělská činnost - rostlinná výroba-pěstování - řepa - obiloviny

Správa městských lesů Most, příspěvková organizace

Správa městských lesů Most, příspěvková organizace

Mezi hlavní činnosti, na které se zaměřuje Správa městských lesů Most, patří odborná správa lesů, správa vodních ploch a také provoz myslivosti. Naše organizace obhospodařuje lesy, které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, Přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic. Dále nabízíme přepravu dříví traktorem, pořez dřeva a prodej vyrobených ...

Povodí Labe, státní podnik Závod Jablonec nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik Závod Jablonec nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik. Závod Jablonec nad Nisou. Výkon správy povodí.

Povodí Labe, státní podnik Provozní středisko Liberec (přehrady)

Povodí Labe, státní podnik Provozní středisko Liberec (přehrady)

Výkon správy povodí: Povodí Labe: - přehrada: - Fojtka, tel.: 485 146 791 - Harcov, tel.: 485 107 291 - Bedřichov, tel.: 483 104 298 - Souš, tel.: 483 383 215 - Mšeno, tel.: 483 320 350 - Josefův Důl, tel.: 483 380 104

Lesy hl.m. Prahy

Lesy hl.m. Prahy

Udržujeme městské lesy, drobné vodní toky a vodních díla, staráme se o zvláště chránění území a šíříme povědomí o ekologické výchově. Naše činnost zahrnuje: Městské lesy - lesopark Šárka, Chuchle, Hostivař, Hodkovičky, Bohnice - nové výsadby, pěstování a obnova lesa - pikniková místa, myslivost, rekreace v lesích. Dále Vám nabízíme ...

Ing. Josef Levák

Ing. Josef Levák

Mapování: -vodní zdroje v okolí domků, zahrad, stavební parcely -optimální místo pro zhotovení studny nebo vrtu, stanovení přesné hloubky, vydatnost a kvalitu pramenů -zapomenuté ing.sítě, ztracené cenné kovové předměty / prsteny, brýle, klíče, náušnice a .pod./ s pomocí detektorů Fisher 75 LTD a hloubkového Gemini-3. Vyhledávání: ...

Marek Vlk

Marek Vlk

Kompletní realizace - inženýrské sítě Demoliční práce - objekty - budovy Výkopové práce pro inženýrské sítě - vodovody - kanalizace - plyn - elektřina - parovodyterénní úpravy - svahování pozemků - zpevňování a úprava cest - odkopy budov (pro izolaci a ...

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik

Závod Terezín. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik

Závod Chomutov. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik

Závod Karlovy Vary. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik

Podnikové ředitelství. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Český rybářský svaz místní organizace

Český rybářský svaz místní organizace

Zájmová organizace. -chov ryb a související činnosti.

Povodí Odry, státní podnik Přehrada Šance

Povodí Odry, státní podnik Přehrada Šance

Povodí Odry, přehrada Šance - hrázný. Správa, údržba: - přehrada Šance.

Povodí Odry, státní podnik

Povodí Odry, státní podnik

Povodí Odry. Správa, údržba: - vodní toky - vodní díla.

Povodí Odry, státní podnik Závod 1  Opava

Povodí Odry, státní podnik Závod 1 Opava

Správa, údržba, opravy a investiční činnost na významných a určených drobných vodních tocích. Provozování a údržba vodních děl. Činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Protipovodňová opatření. Spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích. Rybné hospodářství: - prodej ryb - prodej jiker, ...

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

- hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu - správa určených drobných vodních toků

(záznamy 1/25 z 77)  strana 1 / 4