Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Rybářství DENAS,s.r.o.. Prodej, chov, odchov: -ryby. Drůbežárna. Chov, prodej: -drůbež. Výroba, prodej: -násadbová vejce (vajec).

Povodí Odry, přehrada Šance - hrázný. Správa, údržba: - přehrada Šance.

Správa, údržba, opravy a investiční činnost na významných a určených drobných vodních tocích. Provozování a údržba vodních děl. Činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Protipovodňová opatření. Spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích. Rybné hospodářství: - prodej ryb - prodej jiker, ...

Povodí Odry. Správa, údržba: - vodní toky - vodní díla.

Služby: - správa a údržba vodních toků - provozování a údržba vodních děl - zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod - rybné hospodářství.

Pronájem: - kráčivá rypadla. Zmní práce v těžko přístupných terénech: - práce s kráčivými rypadly. Úprava a regulace: - toky. Mulčování: - náletové dřeviny.

Rybářství, rybnikářství. Prodej: -násadbové ryby, plůdky (kapr, štika, sumec, candát, tolstolobík) -nástražní rybky. Služby: -odlov ryb -sportovní rybolov. Rybí líheň, chov ryb.

Chov a prodej: - lososovité ryby (pstruh, siven). Sezónní provoz rybářského bistra a rybolov.

PRODEJ RYB - Zbyhněv Pustówka Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. Rybí sádky. Prodej: - ryby, živých ryb - kaprů, kapři, kapr - amurů, amuři, amur - štika, štiky, štik - sumec, sumců, sumci - tolstolobiků, tolstolobici, tolstolobik - krmivo pro ryby. Chov, prodej: - pstruh, pstruzi, pstruhů. Ryby Vám i ...

Projekce, výstavba a provozování: - bioplynové stanice. Využití tepla z bioplynových stanic. Suchá, mokrá fermentace. Intenzivní chovy ryb: - recirkulační systémy.