Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Závod Dyje. Vodní hospodářství. Správa vodních toků.

Závod Dyje. Provoz vodních toků.

Závod Dyje. Provoz a správa vodních toků.

Prodej zboží: -odborná poradenská činnost v oblasti chovu, zpracování ryb, drůbeže -zemědělská výroba -chov ryb a drůbeže Chov ryb -plemenní kapři vlastních linií -produkce užitkových ryb.