Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Mezi hlavní činnosti, na které se zaměřuje Správa městských lesů Most, patří odborná správa lesů, správa vodních ploch a také provoz myslivosti. Naše organizace obhospodařuje lesy, které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, Přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic. Dále nabízíme přepravu dříví traktorem, pořez dřeva a prodej vyrobených ...

Naše firma Petr Olt sídlící v okrese Louny nabízí svým zákazníkům komplexní služby expresní vnitrostátní a mezinárodní dopravy do 3, 5 t. Dále se zabýváme také rizikovým kácením stromů, těžbou dřeva a údržbou a úpravou lesů a sadů. Můžete si u nás zakoupit také palivové dřevo. Zakládáme si na spolehlivosti a dodržování předem dohodnutých podmínek.

Pěstování, velkoobchod, maloobchod: - jablka (Spartan, Idaret, Rubín, Jamesgrieve) - hrušky - třešně - slívy - jahody - ovocné keře - stromky okrasné jehličnaté - listnaté keře - stromky prostokořené - hrnkované - chemické ošetřování rostliny s autorizací Řemesla a služby - zakládání a údržba okrasných zahrad a parků - ...

Výroba: -řezivo, dřevěné obaly a palety. Prodej: -dřevo, dřevařské výrobky-kulatina, palivo. Lesnická činnost: -těžba dřeva, pěstování lesa. Parkové a rekultivační úpravy. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví.

Služby: - vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivací, krajinářství a zpracování dřeva - pěstební činnost v lesnictví - odborné prořezávky a probírky - výsadba dřevin - těžba dříví - úprava a údržba zeleně

Naše služby: - těžba dřeva - prodej a výkup dřeva - prodej řezivo.

Servis: - stavebnictví - lesnictví - krajinotvorba a zahradnictví (ochrana životního prostředí).

Provádíme: - rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky - výškové práce - těžba dřeva a rekultivace.

Práce: - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3, 5 t celkové hmotnosti - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - přípravné práce pro stavby - poskytování služeb pro ...

- pěstování lesa - těžba dřeva

Rizikové kácení - nebezpečné stromy Úklidové práce Bourací práce - včetně dovozu a odvozu materiálu a suti Výškové práce (pomocí horolezecké techniky) - včetně dovozu a odvozu materiálu a suti Výkopové práce Zednické práce - včetně dovozu a odvozu materiálu a suti Klempířské práce - včetně dovozu a odvozu materiálu a ...

Rizikové kácení stromů Revize a montáže - elektrická zařízení Revize a montáže - hromosvody Výškové práce

Kácení stromů Zemní protlaky Sekání travin

Těžba dřeva harvestorovou technologií Lesní práce s mechanismy

Výroba - dřevo Težba - dřevo Tesařství Odvoz - odpady Zemní práce Stavební práce

Těžba dřeva Prodej - hračky Lesnictví - těžba dřeva

Těžba - dřevo Demolice Stavební činnost Inženýrská činnost Lesnictví

Těžba a úprava: - plavené kaoliny - jílovité zeminy - slévárenské a technické písky.

Natěračské práce Prořez stromů - kácení stromů inpregnace stromů Speciální výškové práce (horolezecká technika) Stavebně dokončovací práce - drobné stavební úpravy

Nátěry fasád a střech ve výškách Kácení stromů a dřevin i rizikové kácení ve výškách Práce ve výškách - čištění okapů a fasád - mytí oken Výškové práce - pomocí horolezecké techniky - Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem - nátěry fasád a střech - čištění okapů a fasád - mytí oken - kácení stromů a dřevin i rizikové