a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu : zariadenia na: - Ag2 - plynovody z nekovových materiálov... materiálov - Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0, 005 MPa - Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s...