Poradenství v oblasti technologie a čistých prostor Praha – splní i nejnáročnější požadavky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc. Měření a validace čistých prostor Praha

Poradenství v oblasti technologie a čistých prostor Praha – splní i nejnáročnější požadavky

Politika a cíle jakosti Laboratoře validací a měření firmy AIRTECHNIK

Společnost AIRTECHNIK se zabývá technickou pomocí při řešení všech problémů s prostředím a funkcí technických systému. Poskytuje samotnou realizaci projektů, konzultaci, zaregulování vzduchotechniky či dodávky, měření a validace. Laboratoř validací a měření pracuje podle systému jištění jakosti dle aktuálních norem. Díky politice a cílům jakosti je zajištěna velmi vysoká spolehlivost veškerých validací i měření.

Politika kvality, měření a validace

Politika jakosti

Potřeba dosahovat nejvyšší možné odborné úrovně je pro společnost AIRTECHNIK na prvním místě. Z toho důvodu pracuje Laboratoř validací a měření podle systém jištění jakosti dle ISO 9000. Základem činnosti laboratoře je práce podle Standardních operačních předpisů - SOP. Jednotlivé činnosti jsou v rámci laboratoře prováděny odborníky, kteří seřídí příslušnými SOPy.

Spolehlivost všech výstupů je zajištěna systémem měření, ukládání, zpracování a archivace. Veškeré činnosti laboratoře jsou uskutečňovány s využitím moderních evidovaných a spolehlivých přístrojů. Systém jakosti společnosti AIRTECHNIK je kromě výše uvedeného zajištěn také příručkou jakosti, systémem preventivní kontroly a údržby měřicích přístrojů a zařízení, metrologickým řádem i pravidelným školením personálu.

Vzduchotechnika, čisté prostory a validace


Politika kvality a její cíle

V oblasti měření a validace je správně nastavení politika kvality základem úspěchu i spokojenosti klientů. Společnost AIRTECHNIK si klade řadu cílů, kterých díky dobře nastavené politice dosahuje. Mezi cíle politiky jakosti patří např. zajištění trvalého dodržování norem a předpisů, zvýšení úrovně standardizování formálních stránek dokumentů pro zákazníky, zvyšování kvalifikace pracovníků či zajištění dodržování optimálních postupů prací v průběhu zakázky.

Laboratoř validací a měření – cíle a politika kvality


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.airtechnik.cz/

Vydáno 05.12.2016
95 Zhlédnutí
Topováno 28.06.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky
Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.

Vzduchotechnika, čisté prostory a validace

Vzduchotechnika, čisté prostory a validace
Kvalitní vzduchotechnika je součástí přísunu čerstvého vzduchu a na jejím výběru hodně záleží. Nejen ventilátory a filtry, ale i kompletní servis je zárukou dobré investice do čerstvého vzduchu. A právě o ten se postará firma AIRTECHNIK.

Čisté prostory zajistí vzduchotechnika od společnosti Airtechnik

Čisté prostory zajistí vzduchotechnika od společnosti Airtechnik
Čistota prostředí je v dnešní době velmi důležitá, zvláště pak v některých zařízeních. Jedná se zejména o zdravotnická a farmaceutická centra, ale také o místa, kde se využívají biotechnologie a přesná elektronika. V takových budovách je obzvláště důležité udržovat pořádek, filtrovat vzduch a dbát ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc. Měření a validace čistých prostor Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.
www.airtechnik.cz
Adresa

Adresa

Českobrodská 32/70
Praha 9 190 00

dousek@airtechnik.cz
+420 222 781 855


Najdete nás také zde:

ARES
captcha