JULIE - Mezigenerační centrumCentrum denních služeb pro dospělé osoby s poruchou komunikace

Mezi generační centrum JULIE sídlí v Praze 5 na Zbraslavi. Jedná se o centrum pro dospělé a seniory, kteří mají poruchy komunikace, a najdete zde také mateřskou školku. Děti, senioři i dospělí se zde učí vzájemné toleranci, úctě a laskavosti vůči sobě navzájem.

Denní stacionář pro seniory a školku pro děti s logopedickou péčí, Praha

Odborná péče je zajištěna

Tento projekt vznikl v návaznosti na myšlenku jednoho domova pro všechny, kteří mají stejné problémy. Odborným garantem se stala klinická logopedka a afazioložka PaedDr. Jitka Stejskalová. V centru se snaží posilovat soběstačnost a samostatnost klientů. Nachází se zde klienti, kteří prodělali cévní mozkové příhody nebo úrazy mozku. Pečují také o pacienty, kteří mají poruchy hlasu nebo polykání.

Dostatek místa pro všechny. Zajišťují to prostory společné, ale i oddělené


Rozumíme našim pacientům i beze slov

Mnoho z lidí si často nedokáže představit, jak je těžké s takto nemocnými nebo postiženými lidmi hovořit. Proto existuje náš dům, kde se tito lidé cítí dobře a také bezpečně, protože my jim rozumíme beze slov. Zajišťujeme jim místo, kde mají vše potřebné a cítí se zde jako doma.

Zaměření péče


Harmonogram denní péče

Začíná se nástupem klienta do centra. Následuje vydatná snídaně a četba z tisku, probíhá také diskuze. Ráno se potkávají dospělí s dětmi v našem komunitním kruhu. Vždy jsou setkání plná smíchu a pohody. Pak probíhá individuální logopedická péče. Dopolední svačina na posilnění je vystřídána aktivizační činností a tréninkem paměti. Nezbytná jsou také dechová cvičení a pobyt venku na zahradě. Následuje chutný oběd a odpočinek.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.vjednomdome.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Péče o afatiky musí být dlouhodobá. Pomůže odborná pomoc

Péče o afatiky musí být dlouhodobá. Pomůže odborná pomoc

Afázie je narušení komunikačních schopností vyžadující speciální péči. Jedná se o poruchu řeči způsobenou poškozením dominantní hemisféry člověka nejčastěji po cévní mozkové příhodě či úrazech hlavy. Pro takto postiženého člověka je velmi důležitá především pravidelná a intenzivní logopedická terapie zahájená co nejdříve po vzniku narušení. Zároveň je důležité setkávat se s ostatními lidmi, snažit se komunikovat a postupně opět nacházet cestu do společnosti. Rozhodně tedy neváhejte vyhledat odbornou pomoc, kterou nabízejí zařízení sociálních služeb.

Vydáno 09.09.2016
Školka, která vaše děti naučí něco navíc

Školka, která vaše děti naučí něco navíc

Jakmile vaše děti dovrší věku tří let, tak je pravděpodobně poprvé zavedete do školky. Školka hraje v rozvoji jedince opravdu významnou roli. Děti se zde nejenom naučí různé základní dovednosti, ale budou také poprvé ve společnosti lidí, kteří nejsou součástí jejich rodiny. Jak ale vybrat správnou školku? Jak vybrat takovou, která bude pro vaše potomky nejpřínosnější? JULINKA je logopedická mateřská školka, která je oproti jiným něčím výjimečná a která dokáže vaše děti naučit něco víc.

Vydáno 19.10.2015
Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu

Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu

Unikátní sociální zařízení Julie se nachází v centru Zbraslavi v zrekonstruované historické vile. Na jednom místě se zde setkává nejstarší a nejmladší generace, které se navzájem velmi pozitivně ovlivňují.

Vydáno 19.01.2014Vydáno 28.09.2017
394 Zhlédnutí
Topováno 19.01.2018