SONDEO s.r.o.
stavební projekce

CZKGeodetické práce

Projekční práce, pasportizace a repasportizace staveb, geodetické a geologické práce, měření radonu, služby koordinátora BOZP, stavební dozor a další činnosti v oblasti stavebnictví poskytuje společnost SONDEO s.r.o. Provádíme práce na celém území ČR a našim zákazníkům jsme schopni vyjít maximálně vstříc z hlediska jejich požadavků. Naleznete nás na adrese Blatného 1885/36, Brno.

Služby:
- projekční inženýrská činnost
- stavební projekce, projektování staveb
- speciální činnosti v oblasti zásobování pitnou vodou (provádíme měření a diagnostiku vodárenských sítí se zaměřením na trubní hydrauliku a jakost dopravované pitné vody, provádíme řízené proplachy vodovodních sítí)
- stavební dozor, dozory
- IG průzkumy
- měření radonu, radon
- geodetické práce
- inženýrská geodézie
- geometrické plány pro vyznačení budovy, vytyčení vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, tvorba mapových podkladů, vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu.......atd.
- pasportizace (zdokumentování vlivu výstavby na okolní objekty)
- pasport stavby (zjednodušená dokumentace stavby)
- diagnostické průzkumy, diagnostika stavebních objektů a konstrukcí, stavebně-technické průzkumy a diagnostika konstrukcí (3D laserový skener, měření deformací, náklonů, konvergencí, integrity pilot, zatěžovací zkoušky zemin a sypanin.....a další)
- koordinátor BOZP.

Při realizaci prací máme k dispozici portfolio kvalifikovaných odborníků, kteří se specializují na specifické oblasti stavebnictví. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,

Projektové práce ve stavebnictví

,

Stavební dozor

,
Štítky:

geodetické práce, pasportizace a repasportizace staveb