Spálovský, a.s.

CZKOceloplechové rozváděčové skříně

Společnost Spálovský, a.s. se zabývá především výrobou rozvaděčů NN do 1000V a 6300A, výrobou a prodejem oceloplechových rozváděčových skříní, velkoobchodem s elektrotechnickým materiálem a kompletním zákaznickým servisem. Výrobky naší společnosti nacházejí uplatnění zejména v energetice, chemickém a zpracovatelském průmyslu, teplárenství, infrastruktuře a v sektoru služeb. Více jak 29letá tradice a integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 řadí naši společnost mezi nejvýznamnější výrobce rozváděčů v České republice.

Výroba:
- rozvaděče nízkého napětí
- rozvaděče vysokého napětí
- oceloplechové rozváděčové skříně.

Velkoobchod:
- oceloplechové rozváděčové skříně
- elektroinstalační materiál.

Zákaznický servis:
- analýzy sítí – měření napětí, proudu, frekvence, činného a jalového výkonu, účiníku apod.
- poradenská činnost při návrhu rozváděčů
- intenzivní pomoc při návrhu, projekci, provozních zkouškách a měření kompenzačních rozváděčů
- nabídka kontroly rozváděčů v provozu v pravidelných termínech nejméně 2x ročně
- nabídka kontroly rozváděčů před ukončením záruční doby
- operativní řešení provozních problémů či havárií na rozvodných zařízení s následným vyhodnocením a předložením návrhu nápravných opatření či technického řešení
- teoretické či praktické školení obsluhy rozváděčů na místě provozu před uvedením do provozu
- technická podpora při spouštění a zkušebním provozu
- dodání výrobní dokumentace v datové formě na disketách nebo CD
- příprava zakázky v terénu (při rekonstrukcích, výměně přístrojů nebo celých vložek rozváděčů)
- specialista na retrofity rozvoden NN.

Naším hlavním cílem je spolehlivě pokrýt potřeby konečných uživatelů a elektroinstalačních firem z pohledu funkčnosti, spolehlivosti, údržby a vzhledu výrobků. Naleznete nás na adrese Nádražní 329, Zdounky.


Slogan:

Umíme dát energii správný směr


Katalog firem:    

Elektroinstalační materiál

,  

Elektroinstalační práce

,  
Štítky:

výroba, velkoobchod, rozvaděče nízkého, vysokého napětí, oceloplechové rozvaděčové skříně, Zdounky