Projekční a inženýrská činnost v oboru elektro Praha - kvalitní práce a dodržení termnínů

AZ elektroprojekce s.r.o. Měření a regulace Praha

Projekční a inženýrská činnost v oboru elektro Praha - kvalitní práce a dodržení termnínů

AZ elektroprojekce s.r.o.
Měření a regulace Praha

CZKProjekční činnost - elektro

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost v oboru elektro.

Zhotovíme projektovou dokumentaci v oboru:
- slaboproud
- silnoproud
- měření
- regulace.

Struktura firmy sestává ze čtyř skupin:
- 1.skupina - silnoproud - zaměření na technologické elektrorozvody
- 2. skupina - silnoproud - energetika nízkého až velmi vysokého napětí (NN, VN)
- 3. skupina - slaboproud a zabezpečovací systémy (EZS, CCTV)
- 4. skupina - řídící systémy, měření a regulace (BMS, MaR(

Vyhotovení projektové dokumentace v profesi elektro následujících stupňů:
- DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - řízení
- DSP - dokumentace pro stavební povolení
- DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele
- DPS - dokumentace pro provedení stavby
- realizační dokumentace
- dodavatelská dokumentace
- dokumentace skutečného stavu
- návrhy rekonstrukcí
- dieselagregáty mobilní
- stabilní dieselagregáty
- náhradní zdroje elektrického napětí
- technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele
- posudky technického stavu, recenze, pasportizace, návrhy ekonomické optimalizace
- vyhodnocení nabídek v uvedených oborech
- návrhy na úspory v rámci dodávek.

Zajišťujeme koordinaci se všemi ostatními profesemi.


Katalog firem:    

Elektroinstalační práce

,  
Štítky:

Projekce elektroinstalace, silnoproud-technologické elektrorozvody, slaboproud, EZS, EPS