Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Projekty, studie, posudky, subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny

Společnost Arvita P, spol. s r.o., profesionál v oboru krajinářské architektury, s mnohaletými zkušenostmi v přípravě projektů pro ochranu přírody a krajiny, nabízí svoji projekční a poradenskou činnost firmám, obcím, pozemkovým úřadům, soukromým investorům nejen ze Zlínského kraje, nýbrž z celé České republiky.

Projekce v oblasti ochrany a tvorby krajiny

Plány, generely, projekty na revitalizaci ploch a ochranu před erozí

Vypracujeme efektivní projekty, studie, plány, generely v oblasti tvorby a ochrany krajiny. Zabýváme se rovněž projekty na revitalizaci ploch, které jsou narušeny těžbou. Stoupá počet žádost o projekty na ochranu pozemků před vodní a větrnou erozí.

Studie, plány, projekty ARVITA P spol. s r.o. Zlínsko


Studie, posudky, odborná stanoviska dle zákona o životním prostředí

Vypracujeme odborná stanoviska, studie, posudky a veškerou dokumentaci dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

Posudky a odborná stanoviska dle zákona o životním prostředí


Subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny, autorský dozor

Vedle projektové činnosti zajišťujeme subdodávky dle zákona č. 100/2001 Sb. dokumentací EIA, SEA týkající se ochrany přírody a krajiny, včetně oznámení k zjišťovacímu řízení. Samozřejmostí je námi prováděný autorský dozor.

Subdodavatelské práce pro ochranu přírody a krajiny


PODSTRÁNKY

Projekty pro dotace

Projekty pro dotace
Projekty tvorby a ochrany krajiny pro získání dotací z programu ministerstev a EU

Projekty pro krajinu

Projekty pro krajinu
Projekty, studie, posudky, subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy
Odborné služby v oblasti pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
ARVITA P spol. s r.o.
www.arvita.cz
Adresa

Adresa

Příčná 1541
Otrokovice 765 02

arvita@arvita.cz
+420 577 938 161


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha