Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

ARVITA P spol. s r.o.
Projekty pro obnovu krajiny Zlín


ARVITA P spol. s r.o. je projekční a poradenská kancelář působící v oblasti projekce, ochrany a tvorby krajiny. Připravujeme projekty v rámci výsadby zeleně, sadů i jiné vegetace a projekty pro obnovu krajiny.Zpracováváme odborné posudky pro pozemkové úpravy, rekultivaci ploch.

Zpracování, vypracování odborných posudků, studií a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a odborná stanoviska v oblasti ekologie.
Posouzení subdodávek EIA v oboru ochrana přírody a krajiny
Management zvláště chráněných území a prvků ÚSES.

Projektování, projekce, návrhy:
-generely, studie, plány a projekty pro krajinu
-ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí
-prováděcí projekty výsadby krajinné zeleně, malých vodních ploch, prvků ÚSES, začlenění staveb do krajiny, projektů revitalizace
-pozemkové úpravy
-realizačních projektů prvků ÚSES vč. managementu
-rekultivací ploch dotčených těžbou
-pasporty a generely zeleně
-zpětné rekultivace ZPF a PUPFL
-projekce sadových a vegetačních úprav
-výsadba a obnova ovocných sadů.

Ostatní služby:
-komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodů, vyhodnocení dopadů stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.)
-zpětná rekultivace dočasných záborů
-podklady k žádosti o kácení zeleně včetně návrhů náhradních výsadeb
-biologické mapování a hodnocení.

Projekční kancelář má za sebou více než 25 působení v oboru a bylo realizováno mnoho zajímavých projektů a studií.
Reference - projekty:
- TP Napajedla - Spytihněv - tento projekt získal ocenění Zelený most
- lom Tlumačov
- lom Mašovice - tento projekt získal ocenění Zelený most
- biocentrum Blazice
Reference - studie:
- preventivní hodnocení CHKO Bílé Karpaty
- preventivní hodnocení CHKO Beskydy
- krajinný ráz Zlínského kraje
- generel ÚSES Zlínského kraje.

Projekční a poradenská kancelář v oboru krajinářské architektury

Projekční a poradenská kancelář v oboru krajinářské architektury

Připravíme projekty pro obce, města, pozemkové úřady i soukromé investory

Připravíme projekty pro obce, města, pozemkové úřady i soukromé investory

Zpracujeme projekty pro obnovu krajiny, pozemkové úpravy, revitalizace

Zpracujeme projekty pro obnovu krajiny, pozemkové úpravy, revitalizace

Projekty pro dotace z programů EU, Ministerstva životního prostředí, zemědělství

Projekty pro dotace z programů EU, Ministerstva životního prostředí, zemědělství

Slogan:

Projekční a poradenská kancelář

Štítky:

Projekční a poradenská kancelář, pozemkové úpravy, odborné posudky, projekty výsadby zeleně Zlín

PODSTRÁNKY

Projekty pro dotace

Projekty pro dotace
Projekty tvorby a ochrany krajiny pro získání dotací z programu ministerstev a EU

Projekty pro krajinu

Projekty pro krajinu
Projekty, studie, posudky, subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy
Odborné služby v oblasti pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Projekty pro výsadby krajinné i sídelní zeleně, sadů, alejí, extenzivních trávníků

Projekty pro výsadby krajinné i sídelní zeleně, sadů, alejí, extenzivních trávníků
ARVITA P Zlín je projekční kancelář, která připraví návrhy a projekty pro výsadby krajinné zeleně, zakládání a obnovy sadů, alejí nebo extenzivních trávníků.

Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace
Projekční a poradenská kancelář ARVITA se zaměřuje mimo jiné na oblast výsadby a obnovy ovocných sadů. Připraví návrhy, studie, projekty pro dotace. Působí v lokalitě Morava, převážně Zlínský kraj.

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu
Projekční kancelář ARVITA P Zlín, připravuje projekty, posudky a studie v oboru ochrana přírody, obnova krajiny a zemědělský půdní fond.

Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny

Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny
Projekční kancelář ARVITA P Zlín se věnuje projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny v regionu Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu krajinné zeleně, prvků ÚSES

Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu krajinné zeleně, prvků ÚSES
Projekční kancelář ARVITA P Zlín připraví pro obce, města i firmy projekty pro obnovu krajiny, pro výsadbu krajinné zeleně, dřevin, trávníků. Působí převážně v regionu Zlínský kraj a celá Morava.

Krajinná a zahradní architektura, plány a projekty pro krajinu

Krajinná a zahradní architektura, plány a projekty pro krajinu
Projekční kancelář ARVITA P Zlín působí v oboru krajinné i zahradní architektury. Připravíme pro Vás projekty a plány pro krajinu i sídlo pro získání dotací z MŽP, MZe nebo programů EU.

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky
Firma ARVITA P Zlín zpracuje projekty pro revitalizaci malých vodních ploch, např. pro rybníky, tůně a mokřady. Připravíme projekty i pro žádost o dotace z OPŽP prioritní osa 4.

Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci výsadby stromů

Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci výsadby stromů
Společnost ARVITA P spol. s r.o. z regionu Zlín Vám připraví odborné zhodnocení, znalecké posudky ke kácení dřevin i návrhy na kompenzaci výsadby za pokácené stromy.

Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v oblasti ochrana a péče o přírodu a krajinu

Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v oblasti ochrana a péče o přírodu a krajinu
Společnost ARVITA P z regionu Zlín poskytne poradenství jak získat dotace z OPŽP na ekologické projekty v oblasti Prioritní Osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Projekty pro získání dotace z opžp osa 4 - revitalizace vodních toků

Projekty pro získání dotace z opžp osa 4 - revitalizace vodních toků
Pro zlepšování stavu přírody např. revitalizací vodních toků je možné využít dotace z OPŽP prioritní osa 4. Projekty pro získání dotace pro Vás připraví firma ARVITA P - okres Zlín.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
ARVITA P spol. s r.o.
www.arvita.cz
Adresa

Adresa

Příčná 1541
Otrokovice 765 02

arvita@arvita.cz
+420 577 938 161


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha