Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v oblasti ochrana a péče o přírodu a krajinu

ARVITA P spol. s r.o.

Poradenství jak získat dotace z OPŽP, prioritní Osa 4-projekty v oblasti ochrana a péče o přírodu a krajinu

ARVITA P spol. s r.o.

CZKObnovy krajinných struktur

ARVITA P spol. s r.o. je projekční a poradenská kancelář působící v oblasti projekce, ochrany a tvorby krajiny. Zpracováváme odborné posudky pro pozemkové úpravy, rekultivaci ploch a připravujeme projekty v rámci výsadby zeleně, sadů i jiné vegetace a projekty pro obnovu krajiny.

Projektování, projekce, návrhy:
-generely, studie, plány a projekty pro krajinu
-ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí
-prováděcí projekty výsadby krajinné zeleně, malých vodních ploch, prvků ÚSES, začlenění staveb do krajiny, projektů revitalizace
-pozemkové úpravy
-realizačních projektů prvků ÚSES vč. managementu
-rekultivací ploch dotčených těžbou
-pasporty a generely zeleně
-zpětné rekultivace ZPF a PUPFL
-projekce sadových a vegetačních úprav
-výsadba a obnova ovocných sadů.

Zpracování, vypracování, posouzení:
-odborná stanoviska, odborné posudky, studií a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF
-subdodávky EIA v oboru ochrana přírody a krajiny
-ekologické funkce, ekologie
-management zvláště chráněných území a prvků ÚSES.

Ostatní:
-komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodů, vyhodnocení dopadů stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.)
-zpětná rekultivace dočasných záborů
-podklady k žádosti o kácení zeleně včetně návrhů náhradních výsadeb
-biologické mapování a hodnocení.


Slogan:

Projekční a poradenská kancelář


Katalog firem:    

Ekologické projekty a zařízení

,  

Krajinářské, parkové a zahradní úpravy

,  
Štítky:

Projekční a poradenská kancelář, pozemkové úpravy, odborné posudky, projekty výsadby zeleně Zlín