BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.


Píšťovy 820, Chrudim 537 01
Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. se sídlem v Chrudimi je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. a poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO. Nabízíme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, pevných a kapalných odpadů a zemin, měření obsahu radonu ve vodách, stanovení radonového indexu, technologické zkoušky úpravy pitných vod, měření emisí stacionárních zdrojů, měření vzduchotechnických parametrů, měření pracovního prostředí - koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší, služby v BOZP a PO, měření hluku, hlukové studie, měření vibrací a osvětlení, rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů, odborné posudky pro všechny zdroje znečišťování ovzduší, dokumentace EIA, SEA, integrované povolení IPPC.

Naše služby:
- odběr vzorků, vzorkování
- rozbor zemin, odpadů a pevných materiálů
- rozbory odpadních vod
- rozbor pitných a rekreačních vod
- mikrobiologické rozbory
- ekotoxikologické rozbory
- autorizované měření emisí
- pracovní prostředí
- měření hluku, hlukové studie
- měření vibrací a osvětlení
- služby v oblasti BOZP a PO
- měření půdního vzduchu
- stanovení radonového indexu pozemků
- ostatní služby v oblasti ochrany ovzduší
- odpadové hospodářství, nakládání s obaly.

Produkty
  • požární hadice a proudnice, hydrantové systémy, hasicí přístroje, hasičské vozy a tanky
  • CGB laboratoř, laboratorní služby, rozbory biologických materiálů, měření kvality ovzduší, národní referenční laboratoř
  • teambuildingové školení, školení obsluhy strojů, speciální vzdělávací kurzy, workshopy a motivační kurzy


Související články
Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Jan Šlegr

Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Vzdělávací středisko Jan Šlegr se nachází v Nové Strašecí. Jedná se o školicí středisko, které má za úkol vzdělávat lidi různého věku i pohlaví. Pokud hledáte odborníky, kteří mají potřebné znalosti v oblasti vzdělávání a mají i patřičné kompetence, pak se můžete obrátit právě na tuto firmu.


Vodoinstalatéři Třebíč: kvalitní a spolehlivé služby pro vaši domácnost

K-TOP, s.r.o.

Vodoinstalatéři Třebíč: kvalitní a spolehlivé služby pro vaši domácnost

Vodoinstalatéři Třebíč jsou tým zkušených a certifikovaných instalatérů, kteří se zabývají všemi druhy instalatérských prací v oboru voda, topení, kanalizace a plyn. V tomto článku se dozvíte, jaké služby nabízíme, jak probíhá naše spolupráce s klienty a proč jsme vaším ideálním partnerem pro instalatérské práce.


Školení elektrikářů Jihlava

ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. - Čestmír Tišl

Školení elektrikářů Jihlava

Kvalifikovaní zaměstnanci v oboru elektro jsou důležitou součástí firem, které působí v tomto oboru. Proto je důležité poskytnout svým zaměstnancům, ať už jednotlivcům či skupinám, pravidelná školení, kterých součástí je přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb. Svoje služby v oblasti elektro vám poskytne ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. – Čestmír Tišl.


Výroba videa má svá pravidla. Přečtěte si tipy na úspěšná videa!

POLAS VIDEO STUDIO

Výroba videa má svá pravidla. Přečtěte si tipy na úspěšná videa!

Jak vyrobit video, aby opravdu zaujalo? Aby bylo video úspěšné, musí přesně odpovídat svému účelu, divácké cílové skupině a době vzniku, a to obsahem i formou. Zní to jednoduše, ale praxe často ukazuje pravý opak. A výsledný efekt Vám opravdu zaručí pouze video plnící uvedené zásady. Přečtěte si proto tipy od POLAS videostudia Praha.


Firemní články
Rozbor vody, zemin i měření hluku provede BIOANALYTIKA CZ

Rozbor vody, zemin i měření hluku provede BIOANALYTIKA CZ

Odběry, rozbory a analýzy vod, odpadů, zemin a půdního vzduchu, měření emisí, ale i měření hluku, vibrací a osvětlení. To vše a mnohem víc zajistí odborně způsobilá laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.. Poskytujeme nejrůznější služby v oblasti ochrany životního prostředí, na základě toho pak posuzujeme plnění daných norem a požadavků.


Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Zajišťujeme rozbory pitných a rekreačních vody, vyšetřujeme jakost pitné vody, technologické zkoušky úpravy pitných vod.


Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Zajišťujeme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, provedeme testování akutní toxicity vodných výluhů - ekotoxikologické rozbory.


Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v plném rozsahu parametrů dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů znečišťování, zdrojů emitujících organické i anorganické látky, měření tuhých znečišťujících látek a sloučenin obsažených v zachycených částicích. Naší výhodou jsou vlastní akreditované laboratoře, kde provádíme rozbory odebraných vzorků ovzduší, ale nabízíme i analýzy všech typů vod, pevných materiálů a odpadů. U nás naleznete příjemné jednání, ochotu, odborný personál, příznivé ceny a hlavně kvalitně odvedenou práci. Obraťte se na nás se svými starostmi v oblasti ochrany ovzduší.


Služby v BOZP, PO a hygieny práce

Služby v BOZP, PO a hygieny práce

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Nabízíme své služby v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví nabízíme vypracování dokumentace, hodnocení rizik, poradenskou a kontrolní činnost v objektech zákazníků, ale také školení či zastupování zákazníků při jednání se státními orgány.


Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

Pracovat v průmyslových zařízeních, manuálních dílnách a dalších podobných, může být mnohdy nebezpečné. A vy o tom ani nemusíte vědět. Jsou to právě faktory, které nejdou vidět, ale které nám můžou znepříjemňovat práci, ale také ublížit na zdraví. Neriskujte proto své zdraví, ani zdraví svých zaměstnanců a požádejte o pomoc Bioanalytika CZ při měření pracovního prostředí. Laboratoř Bioanalytika CZ nabízí možnost měření pracovního prostředí nejen v rámci celého východočeského regionu. Při měření pracovního prostředí zjistíme koncentraci škodlivin nejenom v pracovním, ale i ve vnitřním a mimopracovním ovzduší. Naše laboratoř je akreditovaná pro měření těchto faktorů pracovního prostředí: - mikroklimatické podmínky (jako je vlhkost, teplota či proudění vzduchu) - amoniak - sulfan - minerální kyseliny - oxidy dusíku - a mnoho dalších Přímo na místě provádíme při měření pracovního prostředí také odběr vzorků, podle kterých zjišťujeme stav prašnosti, aerosolů. Pomocí speciálních tedlarových vaků jsme pak schopni laboratorně vyhodnotit stav plynných směsí v ovzduší. Bioanalytika CZ je akreditovaná laboratoř, která poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě měření pracovního prostředí nabízíme také rozbory vod, autorizované měření emisí, měření hluku a mnoho dalších činností, díky kterým se pak můžete ve svém prostředí cítit bezpečně.


Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Uši jsou citlivým orgánem lidského těla. Při jejich nadměrném zatěžování může docházet k různým problémům a onemocněním. Příčinou bývá pobyt v nadměrném hluku. Ten může vést ke snižování pozornosti, ale také pracovního výkonu. Chraňte se proto před nepříznivými vlivy nadměrného hluku. Nechte si provést měření hluku i ve vašem okolí. Společnost Bioanalytika CZ je akreditovaný poskytovatel komplexních akustických služeb. Provádíme kvalitní a přesná měření hluku a to jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorech. Své služby měření hluku poskytujeme hlavně průmyslovým podnikům či stavebním společnostem. Nezapomínáme ale ani na fyzické osoby a širokou veřejnost, kterým kromě měření hluku poskytujeme i poradenství. Hluk ale není to jediné, co nám může ublížit. Proto naši experti provádí kromě měření hluku i měření vibrací či osvětlení. Jaké služby tedy společnost Bioanalytika CZ poskytuje? - Měření hluku v dopravě - Monitoring hluku ze stavební či kulturní činnosti - Měření škodlivin v pracovním prostředí - Vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik - Posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven - Dlouhodobý monitoring hluku - Vypracování hlukové studie Špičkové vybavení je základem přesného a kvalitního měření společností Bioanalytika CZ. K měření venkovního hluku z dopravy využíváme automatické radary, měřící kontinuálně pro dosažení přesnějších výsledků.


Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

V královéhradeckém kraji vám nabízí autorizovaná měření emisí společnost Bioanalytika CZ. Ta je držitelem autorizace k měření emisí, udělené Ministerstvem životního prostředí. Na základě tohoto osvědčení může Bioanalytika CZ provádět autorizované měření emisí všech škodlivin dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší, např.: - Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2) - Tuhé znečišťující látky (TZL) - Amoniak, sirouhlík, sirovodík - Stanovení obsahu O2 - Těkavé organické látky (TOC) - Jednotlivé těkavé organické látky (VOC) - Kyanovodík - Silné anorganické kyseliny - PCB, PCDD, PCDF, PAH a mnoho dalších Společnost Bioanalytika CZ má špičkově vybavené laboratoře a nejmodernější přístroje pro měření emisí.


Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí rozbory pitných a odpadních vod a měření emisí. Rozbory pitné, povrchové a odpadní vody: - kontrola jakosti - monitoring - zpoplatnění ukazatele. Autorizobané měření emisí: - oxid uhelnatý - oxid siřičitý - oxidy dusíku - tuhé znečišťující látky - amoniak - anorganické sloučeniny fluoru - anorganické sloučeniny chloru - sirouhlík - sirovodík - kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn) - úhrnnou koncentraci organických látek (TOC) - těkavé organické látky - identifikované VOC - silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ - kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN- - fenol - formaldehyd - PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky - oxidy síry, kyselina sírová - oxidy dusíku - tmavost kouře - stanovení metodou Bacharacha a Riengelmanna - PCDD, PCDF (polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany) - PCB (polychlorované bifenyly) - PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky. Jsme zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. Více informací naleznete na našich webových stránkách.


Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí kompletní rozbory pitných a rekreačních vod dle platných předpisů. Nabízíme: - vyšetřování jakosti pitné vody - poradenství s případným rozsahem stanovení - akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje - základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů. Mikrobiologické a chemické analýzy: - vzorky písku z pískovišť - vzorky vody z umělých koupališť - vzorky vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží - vzorky vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazenů. Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami Bioanalytika CZ Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze