NGS Kity pro přípravu kompletních DNA knihoven Praha

Biogen Praha, s.r.o.
Molekulární biologie a genetika Praha
Laboratorní plasty

Laboratorní plasty

Certifikované laboratorní plasty pro PCR a tkáňové kultury

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a nabídka laboratorní reagencie


Schéma syntézy DNA

Společnost Biogen Praha, s.r.o., byla založena již v roce 1996.

Nabízíme nejmodernější technologie, služby a produkty:
- Laboratorní plasty
- Reagencie
- Sekvenace DNA
- Syntéza oligonukleotidů.


Nabídku laboratorních plastů pro laboratoře, nemocnice a univerzity tvoří:
- zkumavky
- kultivační destičky
- stojánky na zkumavky
- podpůrné mřížky
- AbFluor™ - fluorescenční barviva příští generace
- LinKine™ Labeling Kity - pro značení proteinů a protilátek pomocí enzymů, fluorescence a barviv typu AbFluor
- Abbkine – primární a sekundární protilátky
- barcody pro sekvenování
- laserové a čárově značené plastové laboratorní produkty
- spotřební materiál pro molekulární biologii
- laboratorní plasty od renomovaných výrobců.
Součástí zkumavek jsou víčka a přihrádkové systémy nebo těsnící laboratorní fólie.

Laboratorní reagencie představuje nejrůznější roztoky, které jsou vhodné pro použití pro aplikace s DNA profily.
Možnosti sekvenací je klasická sekvenace a sekvenace nové generace.
Sekvenaci DNA provádíme do druhého dne.

Dále nabízíme jednu z nejširších palet modifikovaných i nemodifikovaných syntéz oligonukleotidů DNA či RNA.
Jsme schopni realizovat jakékoliv specifické požadavky na syntézu.


Slogan: Nejmodernější technologie molekulární biologie a genetiky
Katalog firem:    Laboratorní chemikálie,  Laboratorní technika,  Laboratoře,  
Štítky: sekvenace DNA, reagencie, laboratorní plasty, syntéza oligonukleotidů