Dětská kosmetika, plenkové kalhotky a vlhčené ubrousky BAMBO Nature

ABENA

Dětská kosmetika, plenkové kalhotky a vlhčené ubrousky BAMBO Nature

Sortiment kvalitního dětského zboží BAMBO Nature nakoupíte v e-shopu na webu abena.cz, v sekci dětské pleny, ubrousky, bryndáky a dětská kosmetika. Pořiďte svým dětem pleny, jednorázové dětské kalhotky, vlhčené ubrousky či šetrné kosmetické přípravky bez parfemace a barviv v pohodlí domova za příznivé ceny.

Povodí Labe, státní podnik


Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03
Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí:

Odpadních, technologických a průsakových vod
Pitných, surových a povrchových vod
Sedimentů, plavenin, zemin
Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů
Biologických materiálů, ryb a bioty

Nabízíme komplexní laboratorní služby:

- analýzy uvedených matric (v širokém rozsahu stanovovaných ukazatelů) dle platné legislativy
- radiochemie, hydrobiologie, mikrobiologie, ekotoxikologie
- tvorba vzorkovacích plánů, následný odběr požadovaných vzorků
- příjem a analýzy vzorků odebraných zákazníkem
- svoz vzorků
- odborné, poradenské a expertní služby

Odběry a rozbory zajišťujeme pro:

Orgány státní správy (krajské, městské a obecní úřady, ČIŽP, ČHMÚ, …)
Provozovatele čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů
Průmyslové podniky
Zemědělské společnosti
Drobné provozovny
Soukromé osoby (pitná voda ke kolaudaci, domovní čistírny)

Produkty
  • chemické laboratoře, rozbory biologických materiálů, expertní posudky, laboratorní služby, specializovaná diagnostika

Pronájem obytných vozů a přívěsů, okres Pardubice.

Pronájem obytných vozů a přívěsů, okres Pardubice

Související články
Sekvenace nové generace

Biogen Praha, s.r.o.

Sekvenace nové generace

Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální formou.


Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Genexone s.r.o.

Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.


Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Firemní články
Rozbor vody a komplexní laboratorní služby

Rozbor vody a komplexní laboratorní služby

Naši vodohospodářskou laboratoř najdete v Hradci Králové a Ústí nad Labem, kde vám rádi zajistíme komplexní laboratorní služby z oblasti rozborů vody - od analýzy povrchových, odpadních či pitných vod až po monitoring vypouštěných vod.


Monitoring vod ke koupání – rozbory povrchových, odpadních či pitných vod

Monitoring vod ke koupání – rozbory povrchových, odpadních či pitných vod

Monitoring vod ke koupání – rozbory povrchových, odpadních či pitných vod, rozbory a analýzy provádíme moderními a špičkovými přístroji - Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové


Rychle a kvalitně laboratorní rozbory pitné vody

Rychle a kvalitně laboratorní rozbory pitné vody

Provádíme kompletní rozbory vod v naší špičkové laboratoři, spolehlivě hned odhalíme co do pitné vody nepatří - Povodí Labe Hradec Králové


Monitoring vodních toků - Budete vědět jako první o stavu vodních toků

Monitoring vodních toků - Budete vědět jako první o stavu vodních toků

Zjistěte si včas sjízdnost řek – aktuální stavy řek - Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové


Zjistěte si ceny rozborů odpadních vod pro veřejnost

Zjistěte si ceny rozborů odpadních vod pro veřejnost

Odpadní vody - odtok z domovní ČOV, septiku – podmínky pro rozbory naleznete na stránkách


Analytická laboratoř Povodí Labe pro rozbory vody i zemin

Analytická laboratoř Povodí Labe pro rozbory vody i zemin

Analytická laboratoř Povodí Labe provádí rozbory vody i zemin. Rozsáhlé spektrum rozborů vody a zemin dokáží rychle a zároveň přesně odhalit nežádoucí mikroorganismy. Účelně předcházejte znečištění prostředí. Od toho jsme tu my Povodí Labe, abychom vám pomohli. Voda je pro lidský život nezbytná. Nejenže musíme dodržovat pitný režim, ale voda nám slouží také jako pomocník při nejrůznějších činnostech. Je důležitá pro lidi, zvířata a rostliny. Nebuďte proto lhostejní k její kvalitě – využijte služeb analytických laboratoří Povodí Labe! Nabízíme komplexní služby laboratoře: - analýza povrchové vody - analýza odpadní vody - analýza pitné vody - analýza technologických vod - analýza říčních sedimentů - analýza plavenin - analýza sedimentovatelných plavenin - analýza zeminy - analýza čistírenského kalu - analýza odpadů, analýza výluhů - analýza biologických materiálů - analýza bioty a ryb - vzorkařské práce, hydrometrické práce - monitoring jakosti vody, monitoring plavenin, monitoring sedimentů - monitoring vypouštěných odpadních vod - provoz měřících stanic jakosti vody Akreditované vodohospodářské laboratoře se nachází v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Personál tvoří vysokoškolsky vzdělaní odborníci a certifikovaní pracovníci. Přesné rozbory vody jsou zásluhou nejenom kvalifikovaného personálu, ale i moderního technologického vybavení, mezi které patří například: - Plynové a kapalinové chromatografy - ICP spektrometry - Iontový chromatogram - Průtokové analyzátory se segmentací toku - Mikroskopická technika včetně stereomikroskopů - A mnoho dalších… Pro externí zákazníky, ale i pro orgány státního dozoru a státní správy provádíme široké spektrum rozborů vody. Nabízíme analýzy povrchových, odpadních, pitných a technologických vod a analýzy látek v nich obsažených, jako například čistírenské kaly, biologické materiály, atd. V rámci komplexních laboratorních služeb provádíme také vzorkařské a hydrometrické práce. Samozřejmostí je monitoring jakosti vody v tocích a nádržích na významných říčních profilech pomocí měřících stanic.


Laboratorní rozbory pitných vod – nejlepší prevence jak pít čistou vodu - Povodí Labe  Hrade Králové

Laboratorní rozbory pitných vod – nejlepší prevence jak pít čistou vodu - Povodí Labe Hrade Králové

Laboratorní rozbory pitných vod - nejlepší prevence jak pít čistou vodu, naše laboratoř Vám určí rizika vody kterou pijete – odběry a laboratorní rozbory pitných vod Povodí Labe Hrade Králové


Rozbory pitné vody - Povodí Labe Hradec Králové

Rozbory pitné vody - Povodí Labe Hradec Králové

Rozbory pitné vody rychle a kvalitně zajišťuje Povodí Labe Hradec Králové. Jestli pijete čistou a kvalitní vodu zjistíte díky rozborům pitné vody. Povodí Labe v Hradci Králové nabízí rozbory vody pro veřejnost. Chtěli byste vědět zda vodu, co denně pijete je zdravotně nezávadná? Nevíte jestli pitná voda splňuje všechny požadavky? Nechte si odborně provést rozbor pitné vody. Ke zhotovení rozborů pitné vody si v naší laboratoři můžete vyzvednout vzorkovnice. Je potřeba při odběru zajistit naprostou sterilitu. Odběr musí být proveden do sedmi dnů od převzetí vzorkovnic. Vzorek musí být dopraven nejlépe ihned, nejdéle však do 24 hodin při uchování v chladničce při teplotě okolo 5 stupňů. Příjem vzorků pitné vody v laboratoři Hradec Králové: PO – ÚT 6 – 12 Vyhodnocení rozboru je v základní ceně. Kompletní ceník rozborů vydáváme na požádání. Je dobré vědět, co pijeme – povodí Labe Hradec Králové.


Rozbory vody - jste to, co pijete. Nebuďte bakterie!

Rozbory vody - jste to, co pijete. Nebuďte bakterie!

Nechte si zjistit co pijete. Kvalitní rozbory vody odhalí každou nežádoucí bakterii. Zvolte prevenci v podobě rozborů vody! Prvním krokem je kontaktovat Povodí Labe, jsme tu i pro vás! O nežádoucích bakteriích víme všechno a dokážeme cíleně předcházet zdravotním problémům. Pitný režim je důležitý, to víme všichni. Málokdo pak ale ví, jestli je voda, kterou pije, skutečně kvalitní. S tím vám pomůže Povodí Labe! Externím zákazníkům, ale i orgánům státní správy či státního dozoru totiž zprostředkováváme rozbory vody. V provozovnách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem vám vodu rozebereme dopodrobna. Koliformní bakterie, enterokoky nebo escherichia coli jsou bakterie, které jsou ve vodě nežádoucí. Například přítomnost E. coli ve vodě značí její znečištění výkaly. Požití takové vody pak u jedinců způsobuje nejrůznější druhy infekcí a průjmů. Toto je jen malý výčet toho, co může požití kontaminované vody způsobovat. Bakterie jsou viditelné jen mikroskopicky, takže je na první pohled neuvidíte. Nebuďte proto slepí k tomu, co pijete – požádejte o odbornou pomoc vědců z laboratoře Povodí Labe a zajistěte si spolehlivý rozbor vody! V Povodí Labe se ale nestaráme jen o vaši pitnou vodu. Na požádání vám zkontrolujeme i povrchové, odpadní nebo technologické vody. Nabízíme chemické, hydrobiologické, mikrobiologické, ekotoxikologické analýzy a mnoho dalších analýz. Mimo jiné také provádíme: - vzorkařské práce - hydrometrické práce - monitoring jakosti vody - monitoring plavenin - monitoring sedimentů v tocích a nádržích - monitoring vypouštěných odpadních vod - provoz a údržbu měřících stanic jakosti vody na významných říčních profilech - odborné, poradenské a expertní služby Buďte ohleduplní k sobě i k vašim blízkým. Nečekejte, až se projevy nekvalitní vody podepíšou na vašem zdraví.


Odběr a laboratorní rozbor pitných odpadních vod

Odběr a laboratorní rozbor pitných odpadních vod

Rozbory pitných a odpadních vod pro organizace a veřejnost. Jestli voda splňuje zdravotní a technické požadavky vám zjistí Povodí Labe v Hradci Králové. Laboratorním rozborem se především zjistí zda voda vyhovuje nejpřísnějším hygienickým předpisům. Musí odpovídat jak vlastnostem fyzikálním, tak i po stránce složení chemické a mikrobiologické. Rozbory pitné vody se provádí ze vzorků vody odebraných do vzorkovnic poskytnutých k tomuto účelu laboratoří pitných vod. Vzorkovnice pro analýzu pitných vod si můžete vyzvednout v naší laboratoři. Vzorek lze odebrat i do vlastní PET lahve (2 l) po neochucených vodách. Láhev se plní po hrdlo. Vzorek musí být co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. Příjem vzorků v laboratoři Hrade Králové: pitné vody Po - Út: 6.00 - 12.00 odpadní vody Po - Pá 6.00 - 12.00 Příjem vzorků v laboratoři Ústí n. L.: pitné vody po předchozí domluvě odpadní vody Po - Pá 6.30 - 12.00 Kompletní ceník na vyžádání