Královská kanonie premonstrátů na Strahově

CZKStrahovská knihovna

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí.
Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven. Historická část knihovny ve svém fondu obsahuje přes 200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři.
Obrazárna, jejíž základ byl dán již roku 1835, dnes obsahuje téměř jeden a půl tisíc maleb. Nejhodnotnější část je instalovaná v chodbách ambitu v patře konventní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky z doby od 14. do poloviny 19. století. Chronologicky řazená instalace je připomínkou původní prezentace sbírky v jednom ze sálů konventní budovy.

Strahovská knihovna:
- jedna z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven
- historická část obsahuje přes 200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků
- dva sály barokní Teologický a klasicistní Filosofický
- pro veřejnost otevřena denně po celý rok vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle.

Strahovská obrazárna:
- obsahuje téměř jeden a půl tisíc maleb
- jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfínského umění a barokní a rokokové malby
- součástí je klenotnice, která obsahuje předměty liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostaly koupí či darem
- pro veřejnost otevřeno denně po celý rok vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle.

Naleznete nás na adrese Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1 - Hradčany.


Katalog firem:    

Muzea, galerie a výstavní síně

,

Organizace politické, etnické a náboženské

,
Štítky:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, strahovská knihovna, obrazárna, klenotnice, Praha