Základní škola Jana Wericha
cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6

CZKZákladní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6

Naše Základní škola Jana Wericha v Praze 6 - Řepy se specializuje na na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných, podporuje rozvoj osobnosti žáka a akceptuje odlišnosti dětí, i handicapovaných.

Vybavenost školy:
- školní hřiště
- tělocvičny
- cvičné kuchyňky
- žákovská dílna
- keramická dílna
- učebna informatiky s internetem a moderními počítači
- knihovna s čítárnou
- společenská místnost
- učebna pod širým nebem
- školní družina
- školní jídelna
- školní poradenské pracoviště.

Možnost relaxace žáků o přestávkách v atriích.

Výuka cizích jazyků:
- žáci 1. a 2. ročníků mají výuku cizích jazyků povinnou
- od 3. ročníku zařazujeme rozšířenou výuku cizích jazyků.

Speciální pedagogická péče:
- pečujeme o žáky se speciálními výukovými potřebami, např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.

Důraz také klademe na pozitivní využívání volného času dětí, jako prevenci negativních sociálních jevů.

Psychologická a speciálně pedagogická péče, dyslexie, dysortografie, cizí jazyky.
Škola pro handicapované děti.


Katalog firem:    

Základní školy

,  
Štítky:

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami