Základní škola Jana Wericha
cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6


Naše Základní škola Jana Wericha v Praze 6 - Řepy se specializuje na na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných, podporuje rozvoj osobnosti žáka a akceptuje odlišnosti dětí, i handicapovaných.

Vybavenost školy:
- školní hřiště
- tělocvičny
- cvičné kuchyňky
- žákovská dílna
- keramická dílna
- učebna informatiky s internetem a moderními počítači
- knihovna s čítárnou
- společenská místnost
- učebna pod širým nebem
- školní družina
- školní jídelna
- školní poradenské pracoviště.

Možnost relaxace žáků o přestávkách v atriích.

Výuka cizích jazyků:
- žáci 1. a 2. ročníků mají výuku cizích jazyků povinnou
- od 3. ročníku zařazujeme rozšířenou výuku cizích jazyků.

Speciální pedagogická péče:
- pečujeme o žáky se speciálními výukovými potřebami, např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.

Důraz také klademe na pozitivní využívání volného času dětí, jako prevenci negativních sociálních jevů.

Psychologická a speciálně pedagogická péče, dyslexie, dysortografie, cizí jazyky.
Škola pro handicapované děti.

Katalog firem:

Základní školy

,

Štítky:

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

FIREMNÍ ČLÁNKY

Základní škola Jana Wericha

Základní škola Jana Wericha
Tato škola se nachází v Praze, konkrétně v Řepích, kde započala svou dlouholetou praxi v oboru školství v roce 1985. Základní škola Jana Wericha je historické místo, které má rozhodně co nabídnout. Jedná se o plně organizovanou školu, která úzce spolupracuje s celou řadou odborných učitelů. Jejich ...
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti

Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti
Devítiletá Základní škola Jana Wericha v Praze 6 poskytuje kvalitní vzdělávání pro nadané děti i děti se speciálními výukovými potřebami – s dyslexií či s tělesným postižením.

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6
Základní škola Jana Wericha v Praze-Řepích se zaměřuje jak na žáky nadprůměrně nadané, tak i na žáky jistým způsobem handicapované. Klademe důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka.

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti
Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je zaměřena na výuku a vzdělání dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka.

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků
Vybíráte základní školu pro své dítě? Výuka Základní školy Jana Wericha v Praze 6 respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, handikepem nebo nadprůměrnou inteligencí.

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze
Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Jana Wericha
www.zs-jana-wericha.cz
Adresa

Adresa

Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy 163 00

info@zs-jana-wericha.cz
+420 235 314 362


Najdete nás také zde:

ARES
captcha