ROBICONT Robert Lučan

Průmyslový sběrný dvůr pro odkládání odpadu plastového, papírového, kovového, směsného

ROBICONT
Robert Lučan
Kontejnerová autodoprava - odvoz odpadu

Společnost ROBICONT se zaměřuje na přistavení a pronájem kontejneru na odpady.
Postaráme se o odvoz odpadů včetně likvidace.

Poskytujeme i zemní a výkopové práce v regionu Kroměříž, Zlínský kraj.

Pronájem, přistavení:
-kontejnerů, kontejnery.

Provozování - průmyslový sběrný dvůr.
Služby:
-odvoz a likvidace odpadu včetně možnosti naložení
-přistavení kontejneru, odvoz a likvidace odpadu
kategorie „O“ včetně vystavení dokladů dle platné
legislativy
-vyklízení sklepů, půd a budov.

Zemní a výkopové práce:
- kopání základů domu, bazénu, domovní přípojky
- terénní úpravy pozemků včetně odvozu materiálu
- demolice, odstraňování drobných staveb
- výstavba a údržba parkoviště, odstavných ploch, chodníků
- bourací práce, práce bouracím kladivem na minibagru.
K dispozici smykový nakladač UNC, minibagr.

Další práce:
- pokládka zámkové dlažby
- zasakovací systémy - budování trativodů a vsakovacích krechtů.

Kontejnerová doprava, přeprava:
-zásobování staveb materiálem:
-dovoz, odvoz - písek, beton, materiál na paletách
-rozvoz palivového dříví.


Katalog firem:    Demoliční práce,  Kontejnery, buňky a stánky,  Nákladní doprava tuzemská,  Obklady a dlažby,  Práce s odpady a skladování odpadů,  Recyklace a likvidace odpadů,  Zemní a výkopové práce,  
Štítky: přistavení, pronájem kontejneru, likvidace odpadu, zemní, výkopové práce Kroměříž, Zlínský kraj