Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace zajištěna

ROBICONT Robert Lučan

Pronájem, přistavení kontejneru na odpad, suť-odvoz a likvidace zajištěna

ROBICONT
Robert Lučan
Provoz průmyslového sběrného dvora, tříděný odpad, odvoz a likvidace odpadu

Aktivity firmy ROBICONT z Kroměřížska souvisí také s provozováním sběrného dvora, který slouží jak firmám, tak občanům zbavit se nepotřebných věcí a nežádoucího odpadu. Třídit odpad má smysl, přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Díky vlastnímu vozovému parku zajistíme pravidelný odvoz odpadu v okrese Kroměříž v Zlínském kraji.

Průmyslový sběrný dvůr - ROBICONT okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Odvoz a likvidace odpadu vlastními nákladními vozy, tříděné odpady k dalšímu využití

Náš vozový park je vybavený nákladními automobily MAN, AVIA, IVECO, DAF, RENAULT MASTER, včetně přívěsů a kontejnerových nosičů. Realizujeme odvoz a likvidaci odpadů, provozujeme průmyslový sběrný dvůr, kam svážíme vytříděný plastový a papírový opad za účelem dalšího zpracování.

Odvoz a likvidace odpadu


Sběrný dvůr pro plastový, papírový, textilní odpad, sklo, dřevo, kov, stavební materiály

Mimo papírový a plastový odpad přijímáme v našem sběrném dvoře textilní materiály a oděvy, dřevěné a kompozitní obaly, kovové a skleněné obaly, tašky a keramické výrobky, směsné obaly, cihly, beton, železo a ocel, asfaltové směsi.

Průmyslový sběrný dvůr


Přijímané odpady v průmyslovém sběrném dvoře, pravidelný odvoz a evidence odpadu

Do průmyslového sběrného dvora bereme izolační a stavební materiály na bázi sádry, vytěženou hlušinu, zeminu a kamení, směsné stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelný i nerozložitelný odpad. V případě zájmu zabezpečíme pravidelný odvoz odpadu, vystavíme doklad, postaráme se o evidenci odpadů, vypracujeme roční hlášení.

Pravidelný odvoz a evidence odpadu ve sběrném dvořeZemní, výkopové a stavební práce

Zemní, výkopové a stavební práce

Zemní, výkopové, bourací a stavební práce v Zlínském kraji

Kontejnerová autodoprava, odvoz odpadu

Kontejnerová autodoprava, odvoz odpadu

Kontejnerová autodoprava, odvoz a likvidace odpadu, pronájem kontejnerů

Průmyslový sběrný dvůr

Průmyslový sběrný dvůr

Provoz průmyslového sběrného dvora, tříděný odpad, odvoz a likvidace odpadu