IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

CZKSoukromé všeobecné gymnázium, pedagogické, zdravotnické a přírodovědné lyceum Ostrava

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě umožňuje zájemcům si zvolit z oborů pedagogického, přírodovědného i zdravotnického lycea. Dále studovat na všeobecném čtyřletém či osmiletém gymnáziu.

Obory vzdělávání:
Gymnázium - soukromé všeobecné osmileté a čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou v denní i dálkové formě

Lyceum:
- pedagogické - humanitní obory, tělesná výchova, jazyky, sociologie, pedagogika, filozofie, psychologie, umění

- přírodovědné - přírodní vědy, ekologie, veterinářství - v rámci studia je povinná praxe v různých odborných institucí, zaměřující se na chov a péči o zvířata (např. farmy, ZOO či útulky)

- zdravotnické - odborné sociální a zdravotnické profese, lékařství, farmacie - příprava žáků na další studium zdravotnických a medicínských oborů na vysokých a vyšších odborných školách

Svým žákům umožňuje moderní systém vzdělávání a výchovy. Cílem školy IUVENTAS je propojení teorie s praxí, proto spolupracují externě ve výuce s odborníky z různých oborů. Preferují individuální přístup, ve třídách je menší počet žáků než u státních škol. Žáci mají možnost se setkávat i s žáky, kteří se již aktivně připravují na profese v oboru zdravotnictví či pedagogiky.

Výuka probíhá na adrese školy: Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  
Štítky:

soukromé gymnázium, střední odborná škola Ostrava, zdravotnické, pedagogické, přírodovědné lyceum