IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.

CZKSoukromé všeobecné gymnázium, pedagogické, zdravotnické a přírodovědné lyceum Ostrava

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o. v Ostravě umožňuje zájemcům si zvolit z oborů pedagogického, přírodovědného i zdravotnického lycea. Dále studovat na všeobecném čtyřletém či osmiletém gymnáziu.

Obory vzdělávání:
Gymnázium - všeobecné osmileté a čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou v denní i dálkové formě

Lyceum - pedagogické, přírodovědné, zdravotnické

Svým žákům umožňuje moderní systém vzdělávání a výchovy. Cílem školy IUVENTAS je propojení teorie s praxí, proto spolupracují externě ve výuce s odborníky z různých oborů. Preferují individuální přístup, ve třídách je menší počet žáků než u státních škol.

Výuka probíhá na adrese školy: Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  
Štítky:

soukromé gymnázium, střední odborná škola Ostrava, zdravotnické, pedagogické, přírodovědné lyceum