Obec Skalička
Obec Skalička

Skalička původně nesla název Skalka. První písemný záznam o Skaličce pochází z roku 1328, v němž se píše, že Skalička je manským statkem olomouckých biskupů. Od 16.století, kdy již ve Skaličce stál dřevěný zámek, se majitelé poměrně často střídali. Počátkem 19. století začala přestavba dřevěného zámku na cihlový. Roku 1878 kupuje zámek arcibiskupství olomoucké, které jej užívalo jako své letní sídlo. S arcibiskupstvím byla pak 14.listopadu 1924 podepsána kupní smlouva, podle níž připadá zámek sestrám Družiny Cyrilo-Metodějské.

Tím se zámek stal Ústavem Cyrilo-Metodějským, který byl určen epileptickým dětem. V roce 1930 se zámek stal majetkem Kongregace sester Cyrilo-Metodějských.

V roce 1949 bylo vytvořeno nové administrativní vedení všech charitních ústavů v Praze. Charitní péče veškerých církevních organizací byla řízena Státním úřadem pro věci církevní, jež spadal pod Ministerstvo práce a sociální péče.

V roce 1956 byl ústav přejmenován na „Dětský ošetřovací ústav české katolické Charity“. Od 1.ledna 1960 připadl ústav pod státní správu a byl řízen Okresním národním výborem. Zařízení bylo přejmenováno na „Ústav sociální péče pro děti a mládež“. V roce 1988 odešla poslední řádová sestra a v zařízení od té doby pracují již jen civilní zaměstnanci. V roce 1997 došlo k poslední změně názvu na „Ústav sociální péče pro mládež a dospělé“.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,