Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
Naše společnost patří na trhu mezi významné dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí. Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží, skládek, realizujeme úpravny vody, vodovody. Rovněž zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologické průzkumy. Naše práce je kvalitní a komplexní.
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. - ochrana životního prostředí
VacuSol, spol. s r.o.
Na alternativní zdroje energie se specializuje naše společnost VacuSol, spol. s r.o. z okresu Žďár nad Sázavou. Jsme ryze česká firma působící na Vysočině. Vyrábíme solární panely pro efektivní vytápění a ohřev užitkové vody, dodáváme a montujeme kolektory na míru. Po dohodě se postaráme o zpracování projektu pro získání dotace Nová Zelená ...
ENVIREX HOLDING, a.s.
Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. je specialista na odstraňování odpadu, zejména odpadu s charakteristikou nebezpečný odpad, ochranu životního prostředí a sanace ekologických havárií. Naše společnost poskytuje služby, které jsou především zaměřeny na oblast ochrany životního prostředí. Široké spektrum činností společnosti lze blíže specifikovat na ...
Zabýváme se svozem, likvidací a zneškodnění odpadů komunálního, tříděného, problémového a nebezpečného odpadu a recyklací surovin. Poskytujeme veškeré služby spojené s odpadem: -Svoz a likvidace odpadu -komunální a nebezpečný odpad. -prodej, pronájem, opravy nádob na odpady. -druhotné suroviny - sběr, recyklace -provozujeme sběrné ...

Stavební společnost AQUASYS spol. s r.o. se sídlem ve Žďáře nad Sázavou se specializuje na provádění vodních, ekologických a dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí. K dispozici máme moderní park stavebních strojů a zkušený tým odborníků, kompletně pokrývajících obory inženýrské geologie, geotechniky, hydrauliky a statiky stavebních ...

Realizace: - občanské stavby - bytová výstavba - průmyslové stavby Specializace: - rekonstrukce objektů - výstavba nových objektů - zpevnění plochy (zámková dlažba, oprava střechy, zateplování objektů, rekonstrukce bytových jáder, montáže instalací, opravy instalací, topení, pokládky podlah, fasády, demolice aj.) - kompletní ...

Pan RNDr. Milan Macháček se zaměřuje na poskytování expertních a poradenských služeb v oblasti ekologie. Mezi mnou poskytované služby patří hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí, biologické průzkumy a hodnocení, posuzování krajinného rázu a také posuzování vlivů na lokality NATURA 2000. Sídlo firmy naleznete na adrese Holíkova ...

Pořádání přednášek na téma ochrana krajiny a optimalizace výstavby a zpracování metodik: - hodnocení krajiny - krajinného rázu - harmonizace výstavby do krajiny - navrhování koncepcí rozvoje - tvorba krajinných plánů - ochrana přírody - podpora územního plánování v ochraně životního prostředí - územní studie krajiny

Nabízíme zpracování průkazů energetické náročnosti budovy PENB. Tyto štítky zpracováváme již od 1990 kč. Energetické štítky je potřeba k přikládat při výstavbě nových budov a při prodeji či pronájmu budovy.

Stavební, ekologický a interier servis. Radonový průzkum. Geologické a studnařské práce. Ekologie a skládky odpadů. Projektování staveb. Vodohospodářské stavby. Prodej: -osobní vozy SUZUKI.

Činnost: - poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - procesní řízení

Služby: -občanské sdružení zabývající se životním prostředím.

Služby: -v rámci ekologie ochrana proti škodlivým živočichům pomocí přirozených metod.

Služby: -zpracování akustických studií -měření hluku

Mezi naše přednosti patří bohatá tradice rozrůstající se rodinné společnosti. Mnoho let úspěchů a zkušeností. Náš úspěch je založený na kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti služeb. Stálý průzkum konkurence, nízká cena, široká nabídka, projekty zdarma. Důraz kladen na rychlosti provedení zakázky, odbornost a specializace. Preferujeme kvalitu ...

Poskytujeme služby v oblasti životního prostředí. Pro klienty zajištujeme soulad jejich činností s aktuálními právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a požadavky příslušných úřadů. Na základě jmenovacího dekretu Krajského soudu v Brně zajišťujeme soudně-znalecké posudky pro obor Ochrana přírody se specializací na životní prostředí ...

Služby: -ekologie -likvidace odpadů -certifikace ISO -odborný zástupce pro přepravu nebezpečných věcí ADR, RID -analýzy odpadních vod -měření emisí.

Prodej, montáž: -solární panely.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zpracování dokumentace - poradenství - kontrolní činnost - školení - vyšetřování pracovních úrazů Požární ochrana - poradenství - školení - kontrolní činnost - dozor při hromadných akcích - zpracování dokumentace Revizní činnost pro vyhrazená technická ...

Poradenství - oblast životního prostředí Základní kurz auditorů Poradenství - oblast kvality.

Autorizovaná biologická hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny - komplexní i specializované přírodovědné průzkumy - management v ochraně přírody Výškové práce Údržba zeleně.

Solární ohřev vody, solární přitápění, tepelná čerpadla. 2Oti-letá tradice

Technologie a komplexní služby v oblastech čištění vod, povrchových úprav materiálů a ekologie. Čištění vod a úprava technologických roztoků se zaměřením na aplikace membránových procesů. Distribuce a komplexní servis produktů PPG GI na trhu ČR a SR - povrchové úpravy materiálů. Heterogenní iontoměničové membrány. Elektrodialyzační ...

Výroba, prodej: -membrány TAMI -ultrafiltrace -mikrofiltrace -odstředivky -pásové filtry.