Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Prieskum trhu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Analýza a projektovanie informačných systémov Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Poskytovanie služieb správy počítačových sietí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Návrh a ...

Administratívne služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Faktoring a forfaiting Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vedenie ...

Skladovanie Opravy karosérií Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie autoumyvárne Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamná činnosť Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ Vzdelávacia činnosť v oblasti prevádzky olejov ...

Automatizované spracovanie dát Grafické práce pomocou počítača podľa predlohy Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie web stránok a ich následná aktualizácia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Marketing Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie internetovej čitárne Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej ...

Počítačové služby Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Predaj ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Vedenie účtovníctva Systémová údržba softvéru Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie ...

Prenájom priemyselného tovaru Automatizované spracovanie dát Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Spravovanie a údržba počítačových sietí Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu ...

Automatizované spracovanie dát Zhotovovanie www stránok a ich aktualizácia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi Návrh a optimalizácia informačných systémov a technológií a ich realizácia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, ...

Automatizované spracovanie údajov Vývoj a výskum v oblasti technických vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov Poradenská a školiaca činnosť v oblasti počítačovej technológie Poskytovanie software - predaj ...

Skladovanie Kuriérske služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových sietí Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Nákup, predaj a prenájom ...

Prieskum trhu Zhotovanie www stránok a ich aktualizácia Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Návrh a optimalizácia informačných technológií Poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Počítačové služby Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Čistiace a upratovacie služby Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Počítačové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Nákup a predaj tovarov Automatizované spracovanie dát a vyhotovovanie programov na zákazku Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Oprava,údržba,montáž a inštalácia el.zariadení do 1000 V Poradenská,expertízna a školiaca činn.v obl.výpočt.techniky.

Zneškodňovanie odpadov Zhodnocovanie, úprava odpadov Reklamná a propagačná činnosť Skládkovanie a skladovanie odpadov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vedenie ...

Správa počítačových sietí Zhotovovanie webových stránok Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie údajov na počítači Počítačová grafika podľa predlohy Technické a organizačné zabezpečenie výstav Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Výroba zvukových a vizuálnych záznamov so ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/. Poskytovanie komplexných služieb (administratívne, organizačné, technické) v oblasti ...