Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vedenie ...

Programátorské práce, modelová prognóza prúdenia podzemných vôd, kontaminácie a dekontaminácie vôd. Aplikácia výpočtovej techniky pri ochrane životného prostredia a pri grafických prácach

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nepravidelná ...

Sprostredkovanie obchodu Prekladanie z a do anglického jazyka Nákup a predaj spotrebného materiálu Vydávanie neperiodických publikácií Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Konzultačná,poradenská a školiaca činnosť v obl.výpočt.tech. Nákup a predaj kancelárskej techniky a jej doplnkov Nákup a predaj literatúry

Vedenie účtovníctva Systémová údržba software Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Počítačové spracovanie videa a zvuku Organizovanie kurzov, seminárov a školení Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Návrh a optimalizácia ...

Administratívne práce Zhotovovanie webstránok Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Správa počítačových sietí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Upratovacie, čistiace a tepovacie ...

Automatizované spracovanie dát Tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti Školiace činnosti v rozsahu voľnej živnosti Predaj počítačových informačných systémov Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky Kúpa ...

Audiovízia Prieskum trhu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače Organizovanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť ...

Systémová údržba software Automatizované spracovanie údajov Poradenstvo vo výpočtovej technike Počítačová grafika podľa predlohy Zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti Montáž a servis kancelárskej a výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a ...

Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania dát Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených ...

Poskytovanie softwaru Počítačové služby Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa a ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných, účtovných, ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Fotografické služby Počítačové služby Prevádzkovanie jaslí Výroba hračiek a hier Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie sociálnych služieb Reklamné a marketingové služby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Počítačové služby Automatizované spracovanie dát Kancelárske a administratívne práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie software - ...

Fotografické služby Systémová údržba softwaru Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Grafické spracovanie na počítači Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Lektorská ...

Administratívne práce Prieskum trhu - marketing Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie ...

Prieskum trhu Administratívne práce Automatizované spracovanie údajov Rozpočtovanie a kalkulácie stavieb Organizovanie dobrovoľných dražieb Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Reklamná, propagačná a inzertná ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...