Programování počítačových aplikací v Java, C++ nebo PHP, správa počítačové sítě, hardwarový a softwarový audit, vývoj softwarových aplikací, informačních systémů a programů, licencování patří do velké skupiny počítačových služeb, které můžete využít.

INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Hledáte pro Vaši firmu softwarové řešení, které se přizpůsobí veškerým Vašim potřebám? Naše společnost vytváří dokonale propracované podnikové informační systémy HELIOS Green, které jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s firmou Microsoft. V nabídce máme systém HELIOS Green AUTOMOBILY, který je ideální pro autoservisy či prodejce automobilů.
INFO NOVA, s.r.o., podnikové informační systémy
Skladovanie Reklamná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie internetovej čitárne Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Vyhotovovanie webových stránok pomocou výpočtovej techniky Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba videa a zvukových nahrávok za účelom predaja Tvorba grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Výskum a vývoj Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavieb Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s ...

Výroba sviečok Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov, výstav, veľtrhov, konferencií, seminárov, koncertov a divadelných predstavení Marketing Fotografické práce Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Administratívna činnosť Údržba a výsadba zelene Reklamná a propagačná ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vývoj software Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Agentúrna a reklamná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Služby súvisiace s počítačovým ...

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Prenájom hnuteľných vecí Montáž štruktúrovanej kabeláže Montáže, opravy a údržba telekomunikačných zariadení Zhotovovanie webových stránok a ich následná aktualizácia Navrhovanie informačných systémov, počítačových a dátových sietí Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Kúpa tovaru na účely jeho ...

Poskytovanie software Servis výpočtovej techniky Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Spracovanie a poskytovanie software pre oblasť zdravotníctva Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo- obrazových ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Vydavateľské činnosti - vydávanie, ...

Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotografické služby Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná, propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie ekonomicko-administratívnych prác Poradenstvo v oblasti informačných technológií Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania verejných ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Školiteľská činnosť v oblasti programového vybavenia Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie softwaru - predaj ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Automatizované spracovanie údajov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Projektovanie elektronických systémov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technológií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie odborných školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Revízne skúšky zdvíhacích zariadení Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike Konzultačná a školiaca činnosť v strojárenstve

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vývoj a výroba dosiek plošných spojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým ...