Evropské dotace mohou podpořit vaše plány. Specializované firmy vám pomohou se zhodnocením plánu, sepsáním žádosti o dotaci, administrativou a správou i analýzou dotačních příležitostí. Nechejte si pomoci a získejte evropskou, státní nebo krajskou dotaci.

Služby: - poradenství a administrace při realizaci výběrových řízení, tak při čerpání dotací - vydavatelství inzertní noviny TIP INZERT - pořadatelská činnost

REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ AGENTURA, RPA. Poradenství v oblasti dotačních služeb: -grantové poradenství v oblasti získávání finanční prostředky z EU a ČR dotační tituly. Další služby po získání dotace: -výběrová řízení z uchazečů o dotační Vaši zakázku (včetně veřejné zakázky) -vzdělávací činnost na zakázku (...organizace kongresů, seminářů, ...

Vystavení průkazu energetické náročnosti budovy, pomoc se získáním dotace nová zelená úsporám, kotlíková dotace a projekční činnost.

Společnost Dotace pro Vás s.r.o. pomáhá najít klientům optimální řešení pro získání finančních prostředků na projekt. Postará se o vypracování nezbytné dokumentace, zpracuje žádost a zúčastní se zadávání zakázek.

Konzultační a poradenská činnost v oblasti implementace systémů řízení: -implementace systémů řízení dle norem ISO 9000, 14000, ISO 27001, BS 7799, ISO 17025, ISO/TS 16949, VDA 6.1, QS 9000, OHSAS, HACCP, C-o-C PEFC -kurzy, školení –Interní auditor systému managementu kvality/environmentálního managementu, Trénink IA, Představitel ...

Poskytování komplexních služeb v dotační oblasti

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj, vědu a výzkum (VaV), daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje. Poradenství v oblasti dotací z EU. Veřejné zakázky, zadávací dokumentace.

Poskytujeme služby v oblasti dotací, veřejných zakázek a manažerského řízení projektů. Naše služby jsou vždy komplexní. Pracujeme pro veřejnou i soukromou sféru. Mezi naše klienty patří obce, města, drobní živnostníci i velké korporace. Jsme tu pro Vás již od roku 2006.

Služby: - projektová činnost ve výstavbě, projekce - inženýrská činnost ve výstavbě - konzultační a koordinační činnost - činnost spojená s čerpáním dotací.

Služby: -strukturální fondy EU, granty a dotace pro podnikatelský a veřejný sektor – vyčerpávající databáze, kde jako jediní garantujeme aktuálnost. Nastavitelné sledování výzev dotací na Váš email. Poskytujeme dotační know-how.

Dotační poradenství. Dotace pro obce, zemědělce, podnikatele, na biomasu, pro cestovní ruch a životní prostředí

Dotační poradenství pro lesní hospodářství, poradenské a zprostředkovatelské služeby v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí.

Činnost: - stavebnictví - inženýrské služby - finanční příprava staveb

Produkty a služby: - sanace - hydroekologické sanace - měření emisí - personální audit - zateplování

Služby: - poradenství v oblasti ekonomiky Evropské unie a dotací.

Poradenství v oblasti čerpání dotací z EU, národních zdrojů pro obce, města, podnikatele, zemědělce, včelaře, neziskové organizace, školy aj., poradenství a administrace veřejných veřejných zakázek, tvorba strategických rozvojových dokumentů obcí, měst a mikroregionů, analýz, rozborů území, studií aj.

Služby, poradenství: - dotace z EU - výběrová řízení, veřejné zakázky.

Poskytujeme: -dotace -finanční prostředky -fondy EU a jiné veřejné zdroje -profesionální zpracování žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh. -konzultace, poradenství -zpracování zadávací dokumentace pro výběrová řízení -vedení výběrových řízení. Projektový management.

Nabízíme komplexní dotační a grantové poradenství zahrnující služby v rámci celého projektového cyklu od vyhodnocení dotačních příležitostí přes komplexní zpracování žádosti o dotaci, podpoření realizace projektu, zajištění publicity až po vyhodnocení celé investiční akce.

Služby: - dotační poradenství - vypracování žádosti o dotaci.

Služby - dotační poradenství v oblasti životního prostředí - digitální povodňový portál - výukový portál.

Služby: -informační servis o dotacích -dotační poradenství

Poradenství s evropskými a národními dotacemi - grantové poradenství - zpracování projektového záměru a rozpočtu - příprava a podání dotační žádosti.