V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

PhDr. Kateřina Charvátová provozuje ambulanci klinické psychologie.

Pomáhám lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí – život bez hranic – prostřednictvím koučinku, mentoringu a network marketingu.

Psycholog - psychoterapeut - supervizor - manželský a rodinný poradce a terapeut.

Mgr. Andrea Valová poskytuje psychologické poradenství pro děti i dospělé, krizovou intervenci apod.

Psychosociální centrum, služby: - psychologie - psychiatrie

1) Vzdělávání - Studium pro školní metodiky prevence /akreditace MŠMT 2) Specifická všeobecná primární prevence / certifikace MŠMT 3) Centrum pomoci a bezpečí - pro oběti trestných činnů, domácího náslilí a obchodování s lidmi - registrace KUOK 4) Sociálně-právní ochrana dětí 5) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - registrace ...

Hlavním posláním Kontaktního centra v Prostějově je minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a následně celkové zlepšení kvality života klienta spadajícího do cílové skupiny po bio-psycho-sociální stránce. Snažíme se je motivovat ke zlepšení jejich životního stylu a kvality jejich života. Druhým hlavním posláním Kontaktního ...

Sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace pro osoby s diagnózou poruchy autistického spektra.

Mgr. Martina Havlíková poskytuje psychologické poradenství.

Mgr. Marie Linhartová poskytuje psychologické poradenství a terapie v Olomouci i online.

Služby: - koučink - supervizor, supervize - poradenství pro rozvoj osobnosti - psychologické poradenství.

z.s. iPoradna pomáhá lidem se zdravotním postižením: - on-line sociální poradenství - dluhové, občanské, psychologické poradenství - sluchové, zrakové a tělesné postižení - e-linka (linka důvěry). Pořádání kurzů pro osoby se zdravotním postižením: - anglický a německý jazyk pro začátečníky - základy obsluhy osobního počítače - ...

Ekocentrum Rychleby je moderní vzdělávací komplex v jedinečné přírodě Rychlebských hor. Díky své poloze a sofistikovanému řešení je vhodné pro vzdělávací i volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny. Pořádáme semináře a workshopy, organizujeme volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny. V naší nabídce jsou i konkrétní vzdělávací ...

Psychologické poradenství: - oblast zdraví a nemoci – poúrazové stavy, alergie, astma a jiné dechové obtíže, vysoký tlak, arytmie a další srdeční těžkosti, pálení žáhy a jiné trávicí potíže, onkologické onemocnění, chronické bolesti, migrény, potíže s početím, sexuální potíže, nespavost... - život po autonehodě, ztráta blízkého člověka, ...

Jdeme Autistům Naproti z.s. poskytují sociální služby - raná péče, sociální rehabilitace, kroužek nácviků sociálních dovedností.

Mgr. Zuzana Zavadilová vede psychologické poradenství Olomouc

Poradenství a konzultace - výběrová řízení - kompletní příprava a organizace výběrových řízení, konkurzů a assessment centre včetně návrhu inzerce - zjišťování míry sledovaných osobnostních rysů, vlastností, schopností a dispozic pro výkon dané funkce za použití standardizovaných testových baterií a psychologických postupů - ...

Společnost JITRO Olomouc, o.p.s. poskytuje sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Společnost PhDr. Dagmar Konečná s.r.o. poskytuje služby: - psychodiagnostika a psychoterapie dětí a dospívajících - psychodiagnostika a psychoterapie dospělých

Poskytuje - poradenství a služby v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Společnost Duševní zdraví, o.p.s.poskytuje sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě.

Činnost: - zajišťování komplexních služeb sociální péče osobám s mentálním postižením.

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Domov se zvláštním režimem.

Nestátní nezisková organizace. Prevence, léčba a integrace osob ohrožených drogovou závislostí. Ambulantní léčba a poradenství. Poradna pro alkoholové a jiné závistlosti. Rodinné centrum U Mloka: - soociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Galerie U Mloka.