V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Služby: - koučink - supervizor, supervize - poradenství pro rozvoj osobnosti - psychologické poradenství.

Stromová víla. Činnost: - kineziologie - One Brain - práce s aurou člověka.

Zdravé bydlení: - návrhy vybavení bytů - osobní rozvoj a poradenství - automatická kresba.

Aromatrapie - pro jednotlivce, pro skupiny, obchodní strategie. Masérské, rekondiční a regenerační služby. Psychologické poradenství, poradenství zdravého životního stylu. Ubytovací služby a relaxační pobyty (v podhradí Helfštýna - Týn na Bečovu).

Supervize a koučování. Individuální supervize, týmová, přímá, skupinová supervize, supervize vedení. V oblasti sociální, zdravotnické a školství. Specializace na krizovou supervizi.

Činnost: - bezplatná materiální pomoc lidem, kteří se z jakýchkoliv důvodů octli v akutní nouzi. - pracovní uplatnění osobám dlouhodobě nezaměstnaným a handicapovaným - finančně dostupné věcné vybavení sociálně slabším spoluobčanům. Nabízíme možnost darovat zánovní textil a zachovalé vybavení domácnosti. Kontakt na další provozovnu na ...

Sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace pro osoby s diagnózou poruchy autistického spektra.

Služby: - psychologické poradenství - krizová intervence - práce s dětmi a dospívajícími - psychodiagnostická vyšetření dětí i dospělých zaměřená na paměť, intelekt, osobnost

Psychologické poradenství a terapie - psycholog a psychoterapeut.

Olomoucká škola astrologie: - výuka astrologie - sestavování a vykládání horoskopů - astrologické a psychologické poradenství - personální poradenství - vypracování horoskopu - pomoc při partnerských problémech, vytipování vhodného partnera, výběr zaměstnanců.

Detoxikační programy, omlazovací kůry - poradenství. Harmonizace organizmu v souladu s tradičními východními léčitelskými systémy. Raw food - konzultace. Pohledová diagnostika. Pozorování živé kapky krve. Poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Koučink, mentorink, transformační techniky v souladu s principy zákona ...

Psychosociální centrum, služby: - psychologie - psychiatrie

Zapsaný spolek -vzdělávací činnosti : předškolní a školní vzdělávání, ekologické programy, rekvalifikační programy, odborné vzdělávání - práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami, se zdravotně postiženými osobami - poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. -provozován í azylových bytů a ...

Pomáhám lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí – život bez hranic – prostřednictvím koučinku, mentoringu a network marketingu.

Hlavním posláním Kontaktního centra v Prostějově je minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a následně celkové zlepšení kvality života klienta spadajícího do cílové skupiny po bio-psycho-sociální stránce. Snažíme se je motivovat ke zlepšení jejich životního stylu a kvality jejich života. Druhým hlavním posláním Kontaktního ...

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Domov se zvláštním režimem.

Služby - poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti - astrologické služby.

Poskytuje - poradenství a služby v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Psychologické poradenství a diagnostika - specializace na individuální terapii dospělých a kariérní poradenství

NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc Poradenské služby - konzultace: - sociální a právní oblast - občansko právní vztahy - oddlužení - rodinné a mezilidské vztahy - pracovní vztahy - problematika bydlení - dluhy, včetně oddlužení (insolvence) -pomůžeme Vám je zpracovat - správní řád - trestní řád - ...

Služby - psychologické poradenství - rodinná mediace, řešení rozvodové a porozvodové situace v rodině - obchodní mediace, řešení sporů v obchodních vztazích, neshody mezi spolumajiteli

Psycholog - psychoterapeut - supervizor - manželský a rodinný poradce a terapeut.

Alternativní medicína - rodinné poradenství - psycholodické poradenství - celostní medicína - diagnózy z živé kapky krve Prodej - přírodní léčiva Antibakteriální a antiparazitální poradna