V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Klinická psychologie Pastuchová s.r.o. Mgr. Martina Pastuchová
Společnost Klinická psychologie Pastuchová s.r.o. provozuje ordinaci dětské klinické psychologie pro Bohumín, Orlovou a okolí. Sídlíme v Dolní Lutyni. Poskytujeme služby ordinace klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Zabýváme se psychodiagnostikou dětí, dospívajících a dospělých na základě zdravotní indikace, pracujeme se ...
Digitus Mise, z.ú.
Digitus Mise, z.ú. je poskytovatel sociálních služeb. Společnost vznikla primárně za účelem věnovat se sociálním terénním službám. Naším přesvědčením je, že nabízet poskytování sociální péče v domácnostech občanů by měla být první nabídkou druhu sociální pomoci, teprve v druhém pořadí pak veškeré nabízené ústavní zařízení, domovy seniorů, ...
PHDR. ALICE STROSSOVÁ - dětský klinický psycholog
PhDr. Alice Strossová provozuje ordinaci dětského klinického psychologa. Poskytuji psychodiagnostické vyšetření dětí a dospělých a psychoterapii (individuální i rodinnou). Nové pacienty přijímáme po telefonické domluvě. Naleznete nás ve dvou ordinacích v Opavě a Vítkovicích. Ordinace dětského klinického psychologa: - psychodiagnostické ...
PhDr. Kotrčová - Klinický psycholog
Klinický psycholog PhDr. Anna Kotrčová poskytuje komplexní odbornou péči v oboru klinické psychologie pro děti i dospělé. Diagnostikujeme a následně zvolíme vhodnou terapii při úzkostných, depresivních stavech, psychosomatických obtížích, rodinných či školních problémech. Provádíme také hypnózu. Ordinace klinického psychologa: - klinická ...
PHDR. DAGMAR PECHOVÁ, PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O DĚTI A DOROST
Klinická psycholožka PhDr. Dagmar Pechová se zabývá psychologickou péčí o děti a dorost. V naší ordinaci poskytujeme komplexní psychologické vyšetření, nejčastěji se jedná o zjišťování úrovně intelektových schopností dětí, jejich psychologického vývoje např. pro zahájení školní docházky nebo poradenství při volbě povolání. Psychologická péče o ...
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je denní stacionář, který se věnuje dětem s kombinovaným postižením. Zaměřujeme se na poskytování kvalitních sociálních služeb pro děti od šesti let, které trpí závažným mentální nebo pohybovým postižením. Dětem nabízíme individuální pedagogickou i rehabilitační péči. Pomáháme také rodinám, které pečují o ...
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje je příspěvková organizace Libereckého kraje, která zastřešuje a řídí sociální služby poskytované v rámci organizace. Zaměřujeme se na odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc a také provoz intervenčního centra. Intervenční centrum Liberec je centrum pro pomoc ...
Sociální služby - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů. Aktivně ...

Domov Háj, příspěvková organizace provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, dílny a humanitní centrum.

Mgr. Tereza Sedláčková se zaměřuje na psychoterapie a psychologickou diagnostiku.

Mgr. Miroslava Horáková se zaměřuje na poradenství, terapie, numerologii a na seberozvoj a sebepoznání.

PhDr. Jana Lorencová se zaměřuje na psychologii, psychoterapie a koučink.

Mgr. Eva Kneblová se zaměřuje na psychologické poradenství a pořádá kurzy a besedy zaměřené na výchovu a vzdělání.

Společnost JITRO Olomouc, o.p.s. poskytuje sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Společnost PhDr. Dagmar Konečná s.r.o. poskytuje služby: - psychodiagnostika a psychoterapie dětí a dospívajících - psychodiagnostika a psychoterapie dospělých

Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé.

Služby: -pomoc dětem a mládeži s výchovnými a výukovými problémy a drogami -pomoc v krizových výchovných situacích -psychologicko-pedagogická diagnostika a terapie (individuální, skupinová, rodinná).

Služby: - dopravní psychologie - akreditované pracoviště pro dopravně-psychologická vyšetření řidičů všech skupin - posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. - povinné vyšetření pro profesionální řidiče - vyšetření pro vybodované řidiče

Chráněné bydlení. Poskytování sociálních služeb..

PhDr. Oldřich Tegze se zaměřuje na koučink, meditace, neverbální komunikaci, rozvoj prezentačních dovedností, vedení porad, trénink kognitivních funkcí a mnoho dalšího.

Poskytuje - poradenství a služby v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Společnost Duševní zdraví, o.p.s.poskytuje sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě.

Mgr. Kristýna Hájková se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie pro děti.

Mgr. Eliška Moravcová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.