W.P.E. a.s.
Water Purification Engineering
Čistírna odpadních vod

Společnost W.P.E. a.s. zajišťuje čištění a povrchové úpravy odpadních vod. Naší prioritou jsou dodávky čistíren odpadních vod pro průmysl, dopravu a zemědělství.
Dále poskytujeme poradenství v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod.

Naše portfolio produktů a služeb:
- chemické čistírny odpadních vod
- úprava vody
- reverzní osmóza - výroba pitné vody
- galvanické linky
- mořící linky
- průmyslová technologická zařízení
- biologické čistírny odpadních vod.
- projektování, konstrukce a výroba technologických zařízení.

Pro výrobu pitné vody se používají tyto zařízení:
- změkčovací, odželezňovací, odmanganovací a
ultrafiltrační zařízení.
Reverzní osmotický modul slouží k výrobě demineralizované vody a pro výrobu pitné vody i z vody mořské.
Modul hygienického zabezpečení slouží k zajištění upravené
proti možné kontaminaci choroboplodnými zárodky.
Reversní osmóza - výroba pitné vody.

Mezi naše další služby patří:
- projektování, konstrukce a výroba galvanických provozů, mořících linek a linek pro matování skla.
Poskytujeme:
- kompletní linky
- výrobny provozní vody
- čistírny odpadních vod
- zpracování projektové dokumentace a zaučení obsluhy linek.

Biologické čistírny odpadních vod.
Nová řada biologických čistíren MBWWT se vyznačuje lehkou nadzemní stavbou, široké možnosti modifikací, rozšíření a intenzifikace provozu a v neposlední řadě
možnost přemístění čistírny.

Biologické čistírny odpadních vod
Membránový bioreaktor
Intenzifikační modulové jednotky MBWWT – membránový bioreaktor
Stavebnicový systém biologických ČOV s MBR.

V roce 2009 jsme naše jednotky na výrobu pitné vody dovezly do Afriky - Mosambiku a na začátku roku dalšího jsme provedli na místě montáž a zaškolení zdejší obsluhy.


Katalog firem:    Čističky odpadních vod,  Ekologické stroje a zařízení,  Projektové práce ve stavebnictví,  Stroje a zařízení pro strojírenství, kovoobrábění,  Technologické linky,  
Štítky: Praha čištění průmyslových odpadních vod, úprava a výroba pitné vody, reversní osmóza