V žádné kanceláři nesmí chybět prostorný pracovní nebo počítačový stůl, kancelářské křeslo, dostatečně prostorné úložné prostory a další doplňky, jako je například stolní lampa a odpadkový koš. Kancelářské vybavení od českých i zahraničních výrobců.

Poskytovanie služieb s nakladačmi Maloobchod mimo riadnej predajne: predaj tuhých palív Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom zivnosti (veľkoobchod) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, ...

Podnikateľské poradenstvo Výroba lepidiel a želatiny; Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Činnosť organizačného poradcu Reklamné a propagačné činnosti Výroba plastov v primárnej forme Úprava a údržba okrasnej zelene Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba základných ...

Reklamná agentúra Prenájom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Činnosť v oblasti nehnuteľností Prenájom kancelárskej a výpočovej techniky Prenájom motorových vozidiel a strojných zariadení Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,nábytku Sprostredkovanie obchodu-priemyselný tovar,textil,obuv Maloobchod mimo predajne-spotrebný a ...

Premietanie filmov Reklamné činnosti Kopírovacie služby Fotografické služby Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prevádzkovanie biliardových stolov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom fotozariadení a fotopotrieb Usporadúvanie kurzov,školení a seminárov Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom prezentačnej ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba / kompletizovanie / počítačov na spracovanie údajov Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Reklamná činnosť; Obkladačské práce; Montáž sadrokartónov; Prípravné práce pre stavbu; Výroba nábytku v rozsahu voľnej živnosti; Výroba kovových konštrukcií a ich častí; Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení; Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Fotografické služby Tvorba webových stránok Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Organizovanie športových podujatí Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb vrátane služieb internetu Sprostredkovateľská ...

Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky Montáž a údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov do 1000 V Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Sprostredkovanie výroby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná činnosť Automatizované spracovanie dát Renovácia tonerov, cartridgov a kaziet Služby súvisiace s činnosťou databánk Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Poskytovanie ...

Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Prenájom strojov a prístrojov ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Automatizované spracovanie údajov Grafické práce a počítačová grafika Výroba zariadení spotrebnej elektroniky Prenájom strojov, zariadení a prístrojov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné činnosti Montáž káblových rozvodov Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a školení pre užívateľov počítačov Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Počítačové služby Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Internetové služby v rozsahu voľnej živnosti Oprava a údržba elektronických registračných ...

Prípravné práce k realizácii stavby Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Údržba a opravy spotrebnej elektroniky Sprostredkovateľská činnosť v v oblasti výroby Inštalácia programového vybavenia do počítačov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo riadnej predajne Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Vedenie účtovnej evidencie Výskum trhu a verejnej mienky Sekretársky služby a preklady Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Účtovné, organizačné, podnikateľské a ekonomické poradenstvo Poskytovanie administratívnych, kancelárskych a sekretárskych prác a služieb Organizovanie a usporadúvanie ...

Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Organizovanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov a školení Maloobchod so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou a kopírovacími strojmi Veľkoobchod so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou a kopírovacími strojmi Maloobchod a veľkoobchod so zdravotníckou technikou, ...

Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Tlmočnícke a prekladateľské služby Prenájom strojov,prístrojov,nástrojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Obchodné a podnikateľské poradenstvo Výskum a vývoj v oblasti elektrotechniky Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v ...

Administratívne práce Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...