PILA Petrov KN s.r.o.
IMPEX TB s.r.o.
Zeza spol. s r.o.

Výroba a prodej surovin zahrnuje produkty pro chemický a farmaceutický průmysl, dále pak pro potravinářství ale také pro stavební, strojírenský či jiný technický průmysl. Suroviny je možné také odevzdávat ve sběrných dvorech jako druhotné suroviny.

Stolárstvo Pílenie dreva Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Maliarstvo - natieračstvo Murárstvo - obkladačstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba zdravotníckych pomôcok Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Imregnácia, konzervovanie a sušenie dreva Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Vykonávanie stavebných prác vo ...

Prenájom hnuteľných vecí Služby stavebnými mechanizmami Prenájom stavebných strojov a zariadení Poradenská činnosť v odbore lesníctva a pestovateľstva Spracovanie surového dreva, výroba drevárskych výrobkov Služby v rámci lesníctva - výsadba zelene, ťažba dreva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Zemné práce, demolačné ...

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba ...

Rezanie dreva Spracovanie údajov Výroba, montáž a servis strojov a zariadení Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba drevárskych polotovarov a ich opracovanie Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky Poskytovanie software - predaj hotových ...

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Výroba paliet Výroba píliarska Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti ...

Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastu Spracovanie drevenej triesky a pilín Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba jednoduchých drevených výrobkov - násady, kolíky, laty a brvná Mechanická úprava kovov a plechov - ohýbanie, rezanie a strihanie na mieru Zhotovovanie ...

Pneuservis Údržba zelene Reklamná činnosť Prevádzkovanie píly Demolácie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom malej mechanizácie Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Obkladačské a podlahárske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Čistenie budov a upratovacie práce Jednoduché a podvojné ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavenie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ...

Výroba surového oleja a tukov Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá Hubenie škodlivých živočíchov - dezinsekcia Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami Hubenie škodlivých živočíchov - deratizácia, dezinfekcia Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t ...

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Činnosť účtovného poradcu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obchodné a podnikateľské poradenstvo Samostatné konštruktérstvo v strojárstve Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Projektovanie zariadení meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy ...

Výroba biomasy; Baliace činnosti; Poskytovanie služieb mechanizmami; Prenájom dopravných prostriedkov; Výroba drevnej štiepky a drevného odpadu; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín; Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu; Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu; Skladovanie, prekladištia nákladov ...

Výroba a predaj stavebných hmôt a dielcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenstvo v oblasti výroby ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba drevených obalov Poskytovanie služieb žeriavom Ťažba, približovanie a zvoz dreva Piliarska výroba, kálanie a spracovanie dreva mechanizmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z ...

Záložne Čalúnnictvo Baliace činnosti Textilná výroba Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Prevádzkovanie pohrebiska Čistenie fasád a pomníkov Prenájom výpočtovej techniky Prieskum trhu a verejnej mienky Sťahovanie nábytku bez dopravy Prevádzkovanie pohrebnej služby Poskytovanie služieb v ...

Marketing, management, design Výroba plastických výrobkov Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (včítane vybavenosti sídliskových celkov) Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby, dopravné stavby (pozemné komunikácie,letiská) vodohospodárske stavby (zdravotno-vodohospodárske stavby) Spracovanie ...

Technické zabezpečenie hudobnej produkcie - ozvučenie a osvetlenie Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, súťaží a festivalov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Spracovanie dreva Reklamná a propagačná činnosť Výroba a montáž plastových okien Stavebno-montážne práce v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž zatieňovacích zariadení a ich predaj Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie Kuriérske služby Píliarska výroba Upratovacie práce Práca s motorovou pílou Chov vybraných druhov zvierat Údržba zelene, kosenie trávy Poskytovanie služieb v rybárstve Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Prenájom ...

Montáž lešenia Porez reziva a pilčícké práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom fasádneho a pojazdného lešenia Renovácia dverí a zárubní plastovou metódou Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom Kúpa ...

Prenájom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Výroba drevených obalov a paliet Výroba píliarska a impregnácia dreva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu volnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu volnej živnosti

Píliarstvo Zámočníctvo Výroba drevených obalov Výroba drevených hračiek Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za ...

Zámočníctvo Piliarske práce Manipulácia s drevom Montáž sadrokartónu Prípravné práce pre stavbu Betonárske a armovacie práce Ťažba a približovanie dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Kovoobrábanie; Zámočníctvo; Spracovanie dreva; Automatizované spracovanie dát; Výroba a montáž oceľových konštrukcií; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti;

Baliace činnosti Výroba a úprava hnojív Výroba plastov a výrobkov z plastov Výroba brikiet z dreveného a iného bioodpadu SPRACOVANIE A ÚPRAVA OSÍV,SADÍV A POĹNÝCH PLODÍN KONZULTAČNÁ,PORADENSKÁ A SPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ V PREDMETE ČINNOSTI BALENIE OSÍV,SADÍV,POĹNÝCH PLODÍN,POĹNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, PRIEMYSELNÝCH,SPOTREBNÝCH A ...