Výroba, zpracování, prodej a zpětný výkup železných a neželezných lehkých i těžkých kovů jako jsou čisté kovy a slitiny. Uhlíkové oceli, litiny, hliníkové slitiny, mosazi, bronzy nebo ušlechtilé kovy najdete v nabídkách výrobců i poptávkách sběrných dvorů.

Inžinierska činnosť v strojárstve Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: Výchova a vzdelávanie viazačov bremien Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Opravy a údržba Rekonštrukcia Montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Činnosť vykonávaná banským spôsobom: - ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov, - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom tovaru a potrieb pre domácnosť Veľkoobchodná činnosť v rozsahu spotrebného a priemyselného tovaru, potravín, kovov a kovových rúd Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu spotrebného a priemyselného tovaru, ...

Maliarske práce Upratovacie práce Prenájom nehnuteľností Nákup a predaj nehnuteľností Vykonávanie sklenárskych prác Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod a maloobchod- nábytok Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Predaj dvojstopových motorových vozidel Veľkoobchod a maloobchod- domáce ...

Zasielateľstvo Kováčska výroba Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prenájom vozidiel a železničných vagónov Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Skladovanie tovarov Vytváranie konsignačných skladov Výroba,oprava a obnova dekoratívnych predmetov a predmetov úžitkového ...

Skladovanie Prenájom motorových vozidiel Výroba a hutnícke spracovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kopírovacie služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie služieb v doprave Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Reklamná činnosť a propagačná činnosť Konzultačná a školiaca ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a ...

Kovovýroba Demolácia a zemné práce Montáž a výroba bicyklov Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť obchodná Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Predaj ojazdených motorových vozidel a autosúčiastok Renovácia súčiastok navarovaním a žiarovým striekaním Poradenská činnosť v oblasti techniky ,technológie a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Výroba a montáž výplní stavebných otvorov a zimných záhrad na báze hliníka, v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť;

Finančný leasing Omietkárske práce Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Upratovací a čistiaci servis Správa bytového a nebytového fondu Výmena skiel v motorových vozidlách Maľovanie, lakovanie a sklenárske ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Potápačské práce Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž určených meradiel Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s rozličným tovarom v rozahu voľných živností Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v hutníckej a strojárskej výrobe Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi /okrem nebezpečných/ Kovovýroba - výroba výrobkov z neželezných kovov /okremvýroby ...

Pracie a čistiace prostriedky. činnosť v oblasti obchodu a služieb. Veľkoobchod: potraviny, kozmetika, odevy a textil, obuv, hračky, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, rastlinné výrobky, výrobky chemického priemyslu, kože, železiarsky tovar, priemyselný tovar, elektrospotrebiče, Sprostredkovateľská, konzultačná, poradenská, ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba hliníka z oxidu hlinitého a ostatných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb Nákup surovín na výrobu hliníka, zliatín hliníka a vopred ...

Reklamná činnosť Veľkoobchod s kaučukom Rozmnožovanie písomností Veľkoobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Predaj dvojstopových motorových vozidiel Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod s drevom a stavebnými ...

Reklamné činnosti Finančný a operačný leasing Sekretárske služby a prekladateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ s tovarom v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti strojárstva, hutníctva a obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamné a marketingové služby

Prieskum trhu Autoumyváreň Pohostinská činnosť Zhotovovanie pečiatok Prenájom reklamných plôch Čistiace a upratovacie práce Aranžérske a dekoratérske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a rozmnožovacie služby Zhotovovanie a aktualizácia www stránok Čistenie interiérov motorových vozidiel Faktoring a forfaiting v rozsahu ...

Leasing Zváračstvo Faktoring a forfaiting Prenájom priemyselného tovaru Inžinierska činnosť v stavebníctve Výkup zlomkov z drahých kovov a drahokamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie služieb spojených ...