Výroba, zpracování, prodej a zpětný výkup železných a neželezných lehkých i těžkých kovů jako jsou čisté kovy a slitiny. Uhlíkové oceli, litiny, hliníkové slitiny, mosazi, bronzy nebo ušlechtilé kovy najdete v nabídkách výrobců i poptávkách sběrných dvorů.

Klampiarstvo Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Vodoinštalatérstvo a montáž UK Malobchod s nábytkom a svietidlami Veľkoobchod s chemickými výrobkami Administratívne práce - kopírovanie Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Zámočníctvo vrátane zváračských ...

Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie školení, kurzov a seminárov Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie vnútroštátnej a madzinárodnej ...

Nákup a predaj hutnej druhovýroby Nákup a predaj hospodárskych potrieb Nákup a predaj poľnohospodárskej techniky LAKSOT,sprostred.č.služieb,propagácia,rozlič.t. Propagačná činnosť v rámci obchodnej činnosti Poskytovanie a sprostredkovanie obchodných služieb Nákup a predaj náhr.dielov,agregátov na poľnohosp.stroje Nákup a predaj ochranných ...

Vnútorné rozvody, lištovanie, príprava sietí pre zriaďovanie telefónnych staníc Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Betónovanie chodníkov Povrchová úprava kovov Pilčícke práce, porez dreva Služby v rámci ťažby dreva Lešenárske práce - montáž a demontáž Výroba výrobkov z betónu, cementu, sádry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Čistiace ...

Marketing Finančný leasing Výroba kŕmnych zmesí Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Maloobchod - nábytok a elektronika Stáčanie prírodnej minerálnej a úžitkovej vody Mäsiarstvo a údenárstvo - výroba a konzervovanie mäsa Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Maloobchod - mäso, výrobky z mäsa, ryby a ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Veľkoobchod /okrem koncesných živností/ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom bytových a ...

Odlievanie kovov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Balenie a viazanie plechov Prenájom hnuteľného majetku Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie kurzov, ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba odliatkov - zlievanie Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie technickej dokumentácie náradia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody z ...

Výroba klampiarskych výrobkov Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie kúpy a predaja pohľadávok Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchod a maloobchod v sortimente - hutný a stavebný ...

Prieskum trhu Prenájom automobilov Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod s hutníckymi výrobkami a kovmi Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom Skladovacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností Konzultačná a poradenská ...

Skladovanie Výskum trhu Zemné práce Preklad nákladov Správa registratúry Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vydavateľská činnosť Veľkoobchod: priemyselný a spotrebný tovar, textil, obuv a kožené výrobky, kožená galantéria, odevy, potraviny a potravinárske výrobky, nápoje, liehové tekutiny, ocot, káva, čaj, korenie, ovocie, zelenina, ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom Nákup a predaj stavebného materiálu Prieskum trhu Nákup a predaj plochých výrobkov z plechov a ocele Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a potravín Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, strojných ...

Veľkoobchod a maloobchod-kvety. Veľkoobchod a maloobchod-kožušiny. Veľkoobchod a maloobchod-odevy a obuv. Veľkoobchod a malobchod-sklo, porcelán. Veľkoobchod a maloobchod-ovocie, zelenina. Veľkoobchod a maloobchod-drogériový tovar. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Veľkoobchod a maloobchod-miešaný tovar, domáce ...

Veľkoobchod s textilom Výroba drobných predmetov z kože Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Maloobchod s potravinami, nápojmi,tabakom Veľkoobchod so surovými kožkami a kožami Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod s polotovarmi pre obuvnícku výrobu Veľkoobchod s obuvníckymi strojmi a ...

Textilná výroba Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Obchodná činnosť-elektro obchodná činnosť-drogéria obchodná činnosť-ovocie,zelenina Obchodná činnosť-hutný materiál Obchodná činnosť-textil,odevy,obuv Obchodná činnosť - železiarsky tovar Obchodná činnosť-alkoholické nápoje Obchodná činnosť-drevársky materiál obchodná ...

Sťahovacie služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Zlievanie neželezných kovov Organizovanie kurzov a školení Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných ...

Kovovýroba. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Kúpa, predaj výpočtovej techniky Veľkoobchod so zeleninou, ovocím. Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom športových zariadení a potrieb výrobkami, poľnohospodárskymi výrobkami. Reklamná, propagačná a ...

Zámočníctvo Bezpečnostný technik Vydavateľská činnosť Technik požiarnej ochrany Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s ropnými produktami Opravy elektrických strojov a prístrojov Sekretárske služby a preklady,tlmočenie Veľkoobchod so strojmi a príslušenstvom Oprava poľnohospodárskych strojov a traktorov Činnosti súvisiace s prevádzkou ...

Zabezpečenie leasingu. Prenájom motorových vozidiel. Bezpečnostnotechnické služby. Sprostredkovateľská činnosť. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi. Organizovanie kurzov, školení, seminárov. Prenájom spotrebného a elektronického tovaru. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu. Konštrukčné práce v oblasti oceľových ...

Činnosti cestovních agentur Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Velkoobchod s ovocem a zeleninou Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Velkoobchod s textilem

Veľkoobchod s textilom Veľkoobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod s papierenským tovarom Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Veľkoobchod s kozmetickými výrobkami Predaj dvojstopových motorových vozidel Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod so ...

Obchodná a sprostredkov.čin.v obl.spotrebn.a priemysel.tov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Marketing Reklamná činnosť Faktoring a ...

Stavba budov Zámočníctvo Údržba vodovodov Sanitárna inštalácia Demolácia a zemné práce Vnútorné stavebné práce Pozemné a inžinierské stavby Čistiace a upratovacie služby Ostatné vnútorné stavebné práce Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchod s ...

Reklamná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Veľkoobchod a maloobchod: potravinárske výrobky, rastlinné nápoje, tabak, káva, čaj, odevy, tovar pre domácnosť, priemyselný a železiarsky tovar, produkty a výrobky spotrebného a umeleckého charakteru, zdravotnícky a pyrotechnický materiál, kancelárska technika, zlato a výrobky zo zlata, ...