Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice - komplexní péče o dítě s ústavní výchovou - spolupořadatel Dětského Domov Cupu - pořadatel sportovních akcí pro veřejnost - spolupořadatel Miss dětských domovů Praha - snaha připravit děti lépe do života - možnost odkoupení výrobků našich dětí.

Rodinné centrum Snopík - soukromé jesle, školka - hlídání dětí.

Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.

Rodinné centrum pro celou rodinu výtvarné dílny, cvičení.

Ústav sociálních služeb - pečovatelská služba - denní stacionář - objekt seniorů - sociálně aktivizační služby kluby seniorů - pohybová odlehčovací služba

DDM poskytuje zájemcům naplnění volného času různorodou zájmovou činností. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické, pobytové akce a osvětovou činnost pro děti, mládež i dospělé účastníky.

Středisko Ratolest v Praze 10 je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje služby dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí střediska je: - denní stacionář - středisko rané péče - speciální škola pro žáky s kombinovaným postižením.

Organizování volného času dětí a mládeže a dětské rekreace.

Dům dětí a mládeže. Kroužky: - KERAMICKÁ SEKCE - UMĚLECKÁ A JAZYKOVÁ SEKCE - SPORTOVNÍ SEKCE - HUDEBNÍ SEKCE - TECHNICKÁ SEKCE.

Domov mládeže. - ubytování pro studentky. Školní jídelna.

Zařízení PRO děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -Zprostředkování obchodu a služeb