Domovy důchodců zajišťují ubytování, stravování a kompletní zdravotnické služby pro seniory. Poskytují nepřetržitou sociální službu i pro seniory se sníženou soběstačností a zdravotním hendikepem, společenské a zájmové aktivity a ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o.
Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. je poskytovatelem sociálních služeb pro seniory, osoby se sníženou soběstačností i zdravotně postižené. Zajišťujeme ambulantní i terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci a odlehčovací službu v domácím prostředí uživatele. Působíme na území města Městec Králové a v jeho nejbližším okolí.
Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o.
Služby: - léčebna dlouhodobě nemocných, LDN - domov pro seniory

Provoz, služby: - léčebna pro dlouhodobě nemocné, LDN - domov pro seniory Vila Maria - domácí zdravotní péče - pečovatelská služba

Zemědělské produkty. Živočišná výroba, prodej: - prasničky, selata, telata, zástavový skot, jalovice, jatečná prasata. Rostlinná výroba, prodej: - hlávkové zelí, řepka, potravinářská pšenice, sladovnický ječmen. Zahradnictví, tel.: 494627131 - květiny, sadba zeleniny, rychlená zelenina, okurky, papriky, rajčata Zelárna Bolehošť, tel.: ...

Domov důchodců - domov pro seniory - odlehčovací pobytová služba - domov se zvláštním režimem - pečovatelská služba - denní stacionář

Domov důchodců Pečovatelská služba - ubytování pro seniory

Služby: -domov blahoslavené Bronislavy -domov důchodců.

Farní charita: -charitní pečovatelská služba

Poskytujeme pečovatelskou službu v DPS Rosice i v terénu. Zajišťujeme správu Domu s pečovatelskou službou. Zajišťujeme vaření obědů seniorům v pracovní dny.

Pečovatelská služba Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 21 hod (včetně víkendů a svátků). Celodenní péči jsme schopni zajistit po domluvě. Služba je určena starším lidem s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů.

Domov pro seniory: - pobytová sociální služba pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje následující činnosti: - poskytování ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně ...

Oblastní charita Červený Kostelec (dále OCHCK) je nezisková organizace, která byla založená Královéhradeckým biskupstvím 1. 12. 1994 jako Hospic Anežky České pro nemocné a umírající. Jejím základním cílem je poskytování charitativních a zdravotnických obecně prospěšných činností, poskytování služeb potřebným lidem v sociální, hmotné nebo duchovní ...

Agentura ProVás - služby pro rodinu a domácnost Úklid firem Výpomoc v domácnosti - hlídání dětí Doučování Pomoc seniorům.

Poskytování pobytové sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním.