Funkce městských a obecních úřadů jsou nenahraditelné. Starají o pořádek celé obce, a to prostřednictvím úředníků, policie, hasičů, spolků a dalších složek úřadu. Nejdůležitější informace vztahující se k dané obci najdete právě na příslušném úřadě.

Obec Mnichov, okres Domažlice, Plzeňský kraj
Obec Mnichov se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Obec leží v nadmořské výšce 472 m n. m. a její rozloha činí 1188 hektarů. První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1550. K obci Mnichov patří také části Pivoň a Vranov. K památkám v naší obci patří kaple Nejsvětější Trojice na návsi a socha Jana Nepomuckého u hostince.
Obec Mnichov, okres Domažlice, Plzeňský kraj
Město Rychvald
Město Rychvald se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Karviná. První zmínka o obci pochází z roku 1305, v době kdy vznikalo Těšínské knížectví. Obec měla až do 19. století výhradně zemědělský charakter. Teprve rozšíření těžby uhlí způsobilo změnu v sociální skladbě obyvatel. Dnes se Rychvald rozkládá na ploše 1 704 hektarů a má 7 500 ...
Obec Horní Suchá
Obec Horní Suchá (polsky Sucha Górna) se nachází na 49° 47’ 51’’zeměpisné šířky a 18° 29’ 7’’ zeměpisné délky v nadmořské výšce 260 m. Leží na území bývalého Těšínského knížectví v severovýchodním cípu České republiky mezi městy Karviná, Havířov, Český Těšín, v blízkosti hranic sousedního Polska. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. ...
Obec Horní Bludovice Obecní úřad Horní Bludovice
Obecní úřad Horní Bludovice. Obec Horní Bludovice: -8, 98 km2 -1815 obavatel. Příslušnost k úřadům: -obec s rozšířenou působností: Havířov -obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Bludovice -okres: Karviná -stavební úřad: Frýdek-Místek -matrika: Horní Bludovice -finanční úřad: Havířov -katastrální úřad: Havířov -pozemkový ...
Obecní úřad Petrovice u Karviné. Petrovice leží u státní hranice s Polskou republikou. Celková rozloha Petrovic je 2047 ha a nachází se v průměrné nadmořské výšce 225 m. Obec má v současnosti 4545 obyvatel. Obec Petrovice u Karviné se skládá ze čtyř částí: Petrovice, Dolní Marklovice, Závada a Prstná. Během vývoje byly tyto části několikrát ...

Obecní úřad Dětmarovice. Obec Dětmarovice leží v severovýchodní části Ostravské aglomerace, 9 km severozápadně od okresního města Karviná v nadmořské výšce 214 - 234 m, nejvyššími body jsou Vilčkův kopec (266 m) a Nebrojův kopec (250 m). Dětmarovice mají rozlohu 1.376 ha, z toho 61, 3 % tvoří zemědělská půda a 38, 7 % ostatní plochy. Obec tvoří 2 ...

Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova. Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko - karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice. Povrch území města je ...

Obecní úřad. Obec Těrlicko se rozkládá na ploše 24, 4 km2 na svazích Těšínské pahorkatiny, nad Těrlickou přehradou, asi 9 km od Českého Těšína, na významné dopravní ose, která spojuje Ostravu a Havířov s přechodem do Polska a na Slovensko. Obec tvoří tři dříve samostatné obce lemující tok řeky Stonávky: Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště. ...

Obecní úřad ALBRECHTICE. Albrechtice leží na severním úpatí Těšínské pahorkatiny, v jižní části okresu Karviná.Obcí protéká řeka Stonávka s přítokem Chotěbuzkou.Na ploše 12, 69 m2 žije cca 4000 obyvatel. Nejstarší archeologické památky pocházejí z doby kamenné. Další doložené památky, dvě hrnčířské pece, jsou z 9.století. První ...

Městský úřad Orlová. Vznik Orlové a původ jejího názvu je spojován s pověstí z období vlády těšínského knížete Měška. Památky a zajímavosti: - Farní kostel Narození Panny Marie - Socha sv. Josefa - Socha sv. Benedikta - Socha sv. Hedviky - hodnotná dílenská kamenická práce z roku 1871 - Areál jámy Alpineschacht - strojovna - ...

MĚSTSKÝ ÚŘAD PETŘVALD. Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části Severní Moravy. Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Jeho vrstvy o mocnosti 160-800 m, jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihornímy překryvy. Na území města se nachází kostel sv. ...

Územní odbor Karviná, hasičská stanice Český Těšín. Hasiči.

Územní odbor Karviná, hasičská stanice Bohumín. Hasiči.

Územní odbor Karviná, hasičská stanice Orlová-Lutyně. Hasiči.

Územní odbor Karviná, hasičská stanice Karviná - Fryštát. Hasiči.