Úřady veřejné správy

(záznamy 101/113 z 113)  strana 5 / 5

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Inspekce vykonává veřejnosprávní kontrolu v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v pracovištích praktického vyučování.

Česká - Středoasijská smíšená obchodní komora

Česká - Středoasijská smíšená obchodní komora

Pořádání - výstavy, expozice Vyhledávání obchodních kontaktů - příprava obchodních jednání - exportní poradenství

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který: Provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, Vede registr povolených zpracování osobních údajů, Přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, Poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Ve své činnosti ...

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje ...

Ecpa - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.

Ecpa - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.

Naší hlavní náplní činnosti je organizační zajištění výběrových řízení, technický dozor investora a project management.

Český báňský úřad

Český báňský úřad

Úřad je ústředním orgánem státní správy pro výkon vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona a předpisů vydaných na jeho základě. Řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvolání proti jejich rozhodnutím. Úřad zabezpečuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti hornické činnosti a ...

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Cílem OPU je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany. Naše služby OPU je nevládní neziskovou ...

Mortar Investments, a.s.

Mortar Investments, a.s.

Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

(záznamy 101/113 z 113)  strana 5 / 5