Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Úroveň mezilidské komunikace zvýší kurzy Vztahy jinak - Libuše Jíšová. Poradna, lektorská činnost a semináře vycházejí z individuální potřeby řešit potíže mezi partnery, rodiči a dětmi, mezi dětmi a učiteli nebo mezi kolegy v práci i v poznání osobních problémů a staví na více než dvacetileté praxi a osobních i pracovních zkušenostech.
Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Spracovanie grafických návrhov Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov Výroba dekoračných a drobných darčekových predmetov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Inžinierska činnosť - okrem ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Tvorba webových stránok Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie služieb siete internet Projektovanie a realizácia počítačových sietí Montáž výpočtovej techniky z dodaných komponentov Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu Výroba grafických predlôh a grafiky pomocou ...

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry : regenerácia síl - regeneračný pracovník

Skladovanie Zasielateľstvo Predaj pohonných hmôt Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie autoumyvárne Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Odbyt zvlášť nebezpečných jedov Vyučovanie rekreačnej jazdy na koni Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vyučovanie v odbore umenia - spev Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou zvukových záznamov Organizovanie kultúrnych a iných ...

Reklamné činnosti Športová činnosť - aeróbna gymnastika Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Činnosť astrológov a numerológov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vyučovanie v odbore umenia - užitá fotografia Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Prenájom koní Výroba nábytku Vedenie účtovníctva Výroba hier a hračiek Pomocné stavebné práce Rekreačná jazda na koni Výroba drevených obalov Výroba športového tovaru Servis športového náradia Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Natáčanie videokamerou Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Organizovanie voľného času detí Poskytovanie informácií z internetu Prevádzkovanie športových ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Veľkoobchod a maloobchod Poskytovanie dátových služieb Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí Poradenstvo v oblasti informačných technológií Reklamné činnosti (propagácia, inzercia, reklama) Sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb Predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - aerobic Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - fitness

Masérske služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie ...

Pohostinská činnosť Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie verejných WC Chov vybraných druhov zvierat Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Aranžovanie Baliace činnosti Faktoring a forfaiting Výcvik a tréning koní Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Služby požičovní Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Cestná motorová doprava ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie voľného času detí a dospelých Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Administratívne a kancelárske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Prenájom a servis športových potrieb a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Fotografické služby Zhotovovanie videozáznamov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie voľného času pre deti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Škoiaca a prednášková činnosť v rozsahu žinosti voľnej Organizovanie ausporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Realitná agentúra Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Športová činnosť - šach Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie turnajov a súťaží v šachu Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Obchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor 2. stupňa so špecializáciou fitnes

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry- inštruktor fitnes I. kvalifikačného stupňa

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...