č. 34
Moravice 747 84
tel.: +420 553 034 667
email: info@moravice.eu

KONTAKT
VíCE >
Obec Moravice Obecní úřad +
DALŠÍ
FOTKY
Obecní úřad Moravice.
První písemný doklad z roku 1283 se zmiňuje o prvním majiteli obce vladykovi Jaroslavovi z Moravice. Za jeho časů a za časů jeho potomků se obec Moravice značně rozrůstala, bohatla a to zejména za doby panování nejvýznamnějšího člena jejího rodu šlechtice Budivoje. Ten v roce 1461 přikupuje k moravickému panství od knížete Opavského Arnošta panství Vokštejn spolu s Vikštejnským hradem. Od této chvíle se nazýval pán z Moravice a Vikštejna.

Budivoj však krátce na to upadl v nemilost u českého krále Jiřího z Poděbrad tím, že jej odmítl uznat českým králem. Proto byl v roce 1464 dán jako odbojník do klatby a odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku.

Hrad Vikštejn byl v té době velice pevný a těžce dobyvatelný, avšak Budivoj věděl, že vojsku Jiřího z Poděbrad nebude schopen dlouho odolávat a tak si zachránil holý život útěkem do Polska.
Tím došlo k rozdělení tak krátkého moravicko-vikštejnského panství.

Z tohoto období pochází pravděpodobně pečetní znamení Moravice s vyobrazením sekáče s kosou. Jedná se o vyjádření zemědělské povahy obce a současně o vyjádření typického zaměstnání tehdejších moravických obyvatel.

Zakladatelem nového významného šlechtického rodu v Moravici se stal Jan Dlouhý z Roudnice, který ji kupuje v roce 1493 spolu s přilehlými, dnes již zaniklými vesnicemi nazývanými Krahulí a Hidová. Od té doby se Jan i jeho potomci píší jako Moravičtí z Roudnice.

Dalším významným mezníkem se stává rok 1622, kdy po porážce českých stavů majitelé obce uprchli do ciziny, obec byla zkonfiskována a připojena k opavskému panství Karla, knížete z Lichtejnštejna. Dochází k značnému šíření křesťanství a obec Moravice prochází obdobím svého největšího rozkvětu. Knížata z Lichtejnštejna obci přáli, jejím přičiněním byla v obci již v roce 1725 otevřena nová škola v domku, kde dnes bydlí p. Šebestová. Ta sloužila až do roku 1899, kdy si obec postavila školu novou. Lichtejnštejnové pomohli obci vybudovat v roce 1755 kostel, který nahradil dosavadní dřevěný. V roce 1777 přibyla ke kostelu farní budova. V té době se počet obyvatel Moravice blížil osmi stům.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Moravice Obecní úřad

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Obec Moravice Obecní úřad

http://www.obecmoravice.cz

Obec Moravice
Obecní úřad

č. 34
Moravice
747 84

Telefon:
+420 553 034 667
Email:
email
Web:
IČ: 00635391
Okres: Opava
Právní forma ostatní
Kontaktní osoba: Josef Dus
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
Provozní doba: Út 8-11.30 St 15-18 Čt 8-11.30
VÍCE

OBRÁZKY

Obec Moravice Obecní úřad


Obec Moravice Obecní úřad