Výchova nemá dítěti uškodit

Vztahy jinak - Libuše Jíšová | www.vztahy-jinak.cz

Výchova nemá dítěti uškodit

Vztahy jinak - Libuše Jíšová
| www.vztahy-jinak.cz
Výchova nemá dítěti uškodit

Být dobrým rodičem není jednoduché. Pokud si nejste zcela jisti, jestli jdete tou správnou cestou, pak je nejlepším řešením navštívit odbornou poradnu, ve které zjistíte, kam máte své kroky směrovat. Paní Libuše Jíšová se mezilidskými vztahy zabývá už dlouhou dobu.

Libuše Jíšová - oblast mezilidských vztahů

V dětství se formuje celý další život

Oblast mezilidských vztahů je záležitost velice křehká. Každá bytost má svou osobnost, která by se neměla potlačovat. Paní Libuše Jíšová, která se právě vztahy mezi lidmi profesně zabývá, zastává názor, že osobnost člověka se formuje už od jeho nejútlejšího dětství. Ne zcela souhlasí s rodiči, jejichž hlavním krédem je vychovat dítě naprosto poslušné a hodné. To sice může být v danou chvíli pozitivní, ale do budoucna by se měly uznávat i jiné hodnoty. Výchova by měla dát dítěti především dobrý základ do budoucího života. Neměla by měnit jeho osobnost, ale utvářet ji. Co by bylo dospělému člověku platné, že byl celé dětství „hodný“ a rodiče s ním byli spokojeni, pokud není schopen postarat se o sebe, uplatnit se ve společnosti a najít svá originální řešení. Cílem výchovy by tedy mělo být, aby se dítě učilo hledat. Musíme je nechat věci zkoušet, aby se naučily dojít až k cíli. Je pravda, že pro některé rodiče je to trochu zkouška nervů.

Libuše Jíšová a náplň její práce


Naučte se naslouchat

Paní Libuše Jíšová, která sbírala roky cenné zkušenosti, má jistě dar dívat se a vidět. Zabývá se vztahy s rodiči, dětmi, učiteli. Jejím hlavním objektem je v tomto směru vztah partnerský. Kvalita tohoto vztahu totiž ovlivňuje celý život. Cílem partnerství přeci není neustálé přetahování se o to, kdo má právě v tuto chvíli pravdu. Je zapotřebí umět se vzájemně slyšet. Ne mezi sebou soupeřit.

Libuše Jíšová - řešení mezilidských vztahů


Pro ty, kteří chtějí umět slyšet

Lidé, kteří si nevědí v některém svém vztahu rady, mohou navštívit poradnu, kterou paní Libuše Jíšová vede. Budete jistě překvapeni, jak mnohdy jednoduše lze zařídit, aby byl člověk uspokojen jak v rodinných tak i profesních vztazích. Můžete navštívit kurzy, semináře nebo vyzkoušet osobní konzultace. Nečekejte zázračnou metodu nebo přesný návod, jak na vztahy jinak. Jestliže se rozhodnete problém skutečně řešit, vezměte celou rodinu a přijďte si popovídat.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Vztek u dítěte – je to jen o něm?

Vztek u dítěte – je to jen o něm?

Jak se zachovat, když se dítě vzteká? Třeba si sedá nebo lehá na chodník nebo nechce jít ven z obchodu, nedostalo hračku nebo pamlsek, který si chtělo vyvzdorovat apod. Jak na to?

Vydáno 06.10.2015Vydáno 27.05.2018
272 Zhlédnutí
Topováno 05.08.2019

Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy jinak

Vztahy jinak

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele