Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy jinak - Libuše Jíšová | www.vztahy-jinak.cz

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy jinak - Libuše Jíšová
| www.vztahy-jinak.cz
Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele

Ve své pedagogicko-psychologické poradně Vztahy jinak – Libuše Jíšová se zabývám mezilidskými vztahy partnerskými, rodinnými i profesními, vzděláváním dospělých, koučingem jednotlivců i skupin, pořádám semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti a učitele. Součástí mého poradenství je rovněž budování a stmelování kolektivů, supervize.

rodičovství, výchova a vzdělávání dětí - Vztahy jinak - Libuše Jíšová

Soulad v mezilidských vztazích, rodičovství, výchova a vzdělávání

Mám praxi jak s dětmi předškolního věku, tak s řízením týmu dospělých, zajímají mě mezilidské vztahy, především partnerské vztahy, s tím spojené řešení konfliktů a témata týkající se rodičovství, výchovy a vzdělávání. Baví mě hledat, jak vztahy mohou fungovat lépe, baví mě předávat své zkušenosti především mladým lidem.

Semináře, besedy pro rodiče, děti, pedagogy


Vztahy rodinné, vztahy mezi rodiči, dětmi, pedagogy, semináře, workshopy

Během své praxe jsem se věnovala vzdělávání dospělých různého věku a různých profesí a zjistila jsem, jak podstatný má vliv a pro náš další život klíčový je vztah rodičů a dětí. Proto se rodinným vztahům i vztahům mezi pedagogy, dětmi a rodiči věnuji s velkým zaujetím, společně komunikujeme, pojmenujeme problémy, analyzujeme situace, hledáme optimální řešení. Hledání cesty ke spokojenému soužití je rozhodně lepší, než vzdychat a trápit se, či před problémem utíkat.Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro mezilidské vztahy partnerské, profesní, rodinné

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Poradenství pro rodiče, děti, učitele

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy jinak

Vztahy jinak

Semináře osobního rozvoje, besedy a workshopy pro rodiče, děti, učitele